Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Nieuws van Kennislab

7 februari 2018 BNSPKennislab

 

Geactualiseerde Flyer

Met plezier biedt Kennislab de geactualiseerde flyer aan. We verwelkomen twee nieuwe bureaus die zich bij Kennislab hebben aangesloten.

Masterclass Energietransitie

Januari 2018 is begonnen met het bericht dat het Ministerie BZK graag met de BNSPwerkgroep Kennislab aan de slag wil voor de Masterclass Energie en Ruimte. De voorbespreking is geweest, de uitnodigingen zijn verstuurd en ieder BNSP-lid kan met een casus en opdrachtgever aan de Masterclass deelnemen. De voorbereiding wordt verzorgd door Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Judith Flapper (BNSP), Frank Gorissen (KuiperCompagnons) en Ruud Louwes (Rho adviseurs).

Deze samenstelling van de voorbereidingsgroep vloeide voort uit de Masterclass Energietransitie in 2017 toen drie pilots van Rho adviseurs, CroonenBuro5 en Tonnaer zijn gepresenteerd, uitgezet door het Ministerie van Bzk en gecoördineerd door TNO. Naar aanleiding van de Pilots is een factsheet met de resultaten van die pilots, samengesteld door TNO. Deze is onderstaand te downloaden.

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat ook BNSP/Kennislab-leden aan de nieuwe Masterclass Energietransitie deelnemen, samen met een opdrachtgever. De Masterclass vindt op 22 maart plaats bij het Ministerie van Bzk in Den Haag.

Meer informatie over de Masterclass en aanmelding