Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet 1 juli 2022

27 mei 2021 BNSPKennislab

Hierbij informeert Kennislab de leden van de BNSP over de nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 juli 2022.

Bijgevoegd de informatie zoals verzonden door de minister naar de Kamers en het nieuwsbericht dat VNG over de nieuwe datum heeft verzonden.

De link naar de brief die de minister vanochtend aan de Kamers heeft gestuurd over de nieuwe datum

De link naar het nieuwsbericht van de VNG over de nieuwe datum.

Een bijlage met een nadere toelichting op de keuze voor de nieuwe datum vanuit het perspectief van de VNG waarin de rol van Kennislab en van de stedenbouwer expliciet wordt genoemd is hier te downloaden..