Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Nieuw college van Rijksadviseurs is bekend

9 november 2020 BNSP

Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. Francesco Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en starten op 1 december 2020. De BNSP feliciteert de nieuwe rijksadviseurs van harte en wenst het nieuw benoemde college veel succes bij het uitoefenen van deze mooie taak.

Meer informatie