Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Next Governance: Wat betekent het regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland?

6 december 2017 netwerk
Afbeelding Patrick de Bruin, iconen door: Raphaël Buquet, Felix Westphal, Creative Mania, Shmidt Sergey, Dilon Choudhury, Rflo, Bhima via the Noun Project

18 december organiseert Pakhuis de Zwijger weer een Wij Maken Nederland bijeenkomst. Een mooie avond over de uitvoering van de ruimtelijke opgaven met Landmakers, Schaduwministers en Kamerleden. De leden van de BNSP worden hierbij uitgenodigd om aan het programma deel te nemen en hun expertise te delen!

De komende jaren staat ons een grote ruimtelijke uitdaging te wachten: de verbouwing naar een fijn, leefbaar, gezond, economisch, klimaatadaptief en energetisch duurzaam Nederland. Het schaduwkabinet en de landmakers van Wij Maken Nederland hebben hard gewerkt aan boodschappen voor het nieuwe kabinet.

Nu het kabinet haar standpunten heeft ingenomen voor de volgende 4 jaar is het hoog tijd om te reflecteren op het regeerakkoord en aan de slag te gaan met de grote verbouwing van Nederland. Wat betekent dit regeerakkoord voor de ruimtelijke toekomst van Nederland? Waar liggen de urgenties en hoe kunnen wij daarop anticiperen? We blikken terug op een jaar Wij Maken Nederland en introduceren een nieuw thema: Next Governance.

Meer informatie en aanmelding