Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging | 6 maart | Amersfoort

23 december 2017 BNSP

Save the date! ‘Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging’
6 maart 2018 in Amersfoort

Georganiseerd de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), en aanbevolen door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Voldoen aan maatschappelijke vraag
De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om aan de vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op projectniveau veel ervaring op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant zijn. Uitwisseling van die ervaring vergroot de basis en kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van het ontwerp.

Samenwerking bij natuurinclusief ontwerp
Deze dag brengt leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL met elkaar in contact om de samenwerking effectiever te maken. Alle leden weten dat onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht de integraliteit van een ontwerp ten goede komt, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Bij een aantal bureaus zijn dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere bureaus zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Toch gaat samenwerking in een vroeg stadium niet vanzelf. Waar hangt dat op?
Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?

Wat brengt u deze dag?
Twee architecten presenteren natuurinclusieve projecten, onder meer een virtuele rondleiding in het stadskantoor Venlo. Zij laten zien welke resultaten van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Een ecoloog van een stedenbouwkundig bureau spreekt over samenwerking van disciplines binnen een bureau; een architect spreekt over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines. De motieven om natuurinclusief te ontwerpen worden belicht, waaronder imagowaarde, vastgoedwaarde en regelgeving. In parallelsessies gaan de deelnemers hier in kleinere groepen verder op in. De afsluitende paneldiscussie maakt de balans op. Bij de lunch en het afsluitend drankje en hapje spreekt u bureaus die bezig (willen) zijn met natuurinclusief ontwerpen.

Sprekers onder meer:
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects, www.kraaijvanger.nl), Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl), Mathias Lehner (lehner gunther; http://www.legu.nl) Anna Schwab (BügelHajema; www.bugelhajema.nl) en Margreet ter Steege (Buro Bakker; www.burobakker.nl).
Panelleden onder meer:
Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw; www.elmastedenbouw.nl), Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis; www.bureau-viridis.nl) en Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl), Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect; www.benkuipers.nl).

Deelname
Kosten voor deelname zijn voor leden van de BNA, BNSP en NVTL € 60 excl. btw en voor niet-leden €95 excl. btw; NGB-leden gebruiken een voucher voor deelname.

Datum: 6 maart 2018

Tijd: 9:30 – 17:00

Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, www.observant.nl

Aanmelding: www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief