Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Mobility Challenge Roermond | innovatieprijsvraag

10 februari 2017 Nieuws

challenge roermond

De Innovation Challenge Roermond is een innovatie-prijsvraag, waarbij experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht kunnen starten naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten.

Doel van de challenge is om tot innovatieve ideeën te komen die op lange termijn oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven rondom mobiliteit. Deze opgaven vragen om oplossingen en veranderingen in het mobiliteitsdenken, die enkel tot stand komen door slimme verbindingen tussen sectoren, expertise en diverse vakgebieden.

Om ook jongeren te stimuleren om aan deze uitdagende prijsvraag deel te nemen worden initiatieven vanuit het onderwijs gestimuleerd door middel van een extra prijs voor het meest innovatieve idee dat vanuit het onderwijs wordt aangedragen.

Meer informatie en aanmelding