Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Mensen maken de stad, hoe dan?

10 maart 2020 BNSP

Het Topcongres Omgevingswet welke op 6 maart jongstleden heeft plaats gevonden, geeft de ambtelijke top inzicht in wat er moet gebeuren om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Hoe de Omgevingswet gebruikt kan worden bij het realiseren van maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en kan helpen om de verhouding tussen overheid en burger te verbeteren.

Bestuurslid van de BNSP Jacqueline Tellinga is door Aan de slag met de Omgevingswet gevraagd om aan dit topcongres een bijdrage te leveren met een presentatie “Mensen maken de stad, hoe dan?”; de Omgevingswet wil dat burgers vooraf met de overheid en ontwikkelaars kunnen meedenken over grote bouwprojecten dan wel zelf aan de slag kunnen gaan. Jacqueline heeft haar presentatie hierop afgestemd, gestoeld op haar werkervaring met deze processen onder andere bij de Gemeente Almere. Haar presentatie is hier terug te zien. De BNSP dankt Jacqueline om uit naam van de Beroepsvereniging aan dit topcongres een belangrijke bijdrage te hebben geleverd.