Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


MaterialDistrict Rotterdam | Cees Donkers Ambassadeur!

28 januari 2019 BNSP netwerk

Op 12, 13 en 14 maart vindt de MaterialDistrict Rotterdam plaats in de Ahoy te Rotterdam.

Een van de ambassadeurs van dit grootse evenement is Cees Donkers, onder andere lid Raad van Advies van de BNSP.

Cees Donkers zet zich als ambassadeur in voor MaterialDistrict Rotterdam, sector Urban Landscape. Hij vertegenwoordigt hiermee het vakgebied en draagt zorg dat deze goed wordt gerepresenteerd tijdens de beursdagen. Lees hier meer over het ambassadeurschap van Cees Donkers en zijn mede-ambassadeurs.

Naast het aanleveren van interessante sprekers voor het lezingenprogramma zal Cees zelf ook een lezing geven. De timetabel voor het lezingenprogramma wordt binnenkort op de website van MaterialDistrict Rotterdam bekend gemaakt.

Hoe en waarom Cees zijn expertise als ambassadeur gaat inzetten  is te lezen in dit interview.

De vakgemeenschap wordt van harte uitgenodigd om aan het programma en de beurs deel te nemen en hiertoe kan men gratis tickets bestellen. Kijk hier voor meer informatie!