Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Masterclasses Stad x Ruimte

19 mei 2021 netwerk

Hierbij worden leden van de BNSP uitgenodigd voor deelname aan een of meerdere masterclasses die als onderdeel van de ontwerpstudie Stad x Ruimte worden georganiseerd.
Met deze masterclasses willen we de uitdagingen voor de verdichte stedelijke ruimte, de 3-dimensionele ruimte zelf en de aanpak hiervan uitlichten aan hand van een serie inspirerende presentaties door experts vanuit praktijk en wetenschap.
De (kosteloze) masterclasses zijn bedoeld voor praktijkteams en studenten die aan de ontwerpstudie deelnemen, experts van de betrokken gemeenten en overige belangstellenden die inspiratie willen opdoen voor hun eigen praktijk. Bestuurslid Eric Terlien neemt als expert/spreker deel aan de masterclass.

De reeks bestaat uit de volgende masterclasses:
1) Ruimte & Transities (vrijdag 21 mei),
2) Ontwerp & Techniek (vrijdag 28 mei),
3) Businesscase & Stakeholders (vrijdag 4 juni).

Deze zullen allen online plaatsvinden van 9.00u – 12.30u. Het definitieve programma en de links voor deelname zullen uiterlijk de week voorafgaande de desbetreffende masterclass beschikbaar komen. U kunt zich inschrijven voor één of meerdere masterclasses via www.cob.nl/ontwerpstudie. Ook vindt u hier meer informatie over de ontwerpstudie.

We hopen u bij de masterclasses te begroeten!