Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Masterclass energie en ruimte | schrijf je in

12 februari 2018 BNSPKennislab

Datum: 22 maart 2018

Locatie: TNO | Anna van Buerenplein 1 | Den Haag

Tijd: 12:30 – 16:00

Pilots Energietransitie en Ruimte

In 2017 hebben in BNSP-verband een aantal gemeenten en adviesbureaus in opdracht van het ministerie van IenM/BZK ervaring opgedaan met de borging van de energietransitie in het ruimtelijke domein. In het bijzonder hebben zij geëxperimenteerd met de integratie van energieambities in de beoogde nieuwe planfiguren omgevingsvisie en omgevingsplan. Helpt de nieuwe Omgevingswet gemeenten bij de opgaven rondom de energietransitie? De lessen uit deze pilots zijn gebundeld in de factsheet ‘Energie en Ruimte – lessen uit de BNSP pilots’.

Uit de pilots komt de expliciete oproep om verder te experimenteren. Graag willen wij met professionals die in hun praktijk al actief zijn op het onderwerp energie en ruimte voortbouwen op de geleerde lessen en ze verder verdiepen.

De verdieping: Masterclass Energie en Ruimte

Het ministerie van BZK, TNO en Kennislab Omgevingswet van de BNSP nodigen u uit een casus in te dienen voor een verdiepende masterclass Energie en Ruimte.

De masterclass is bedoeld voor professionals (gemeenten, adviesbureaus, zzp’ers) die al enige tijd in de praktijk bezig zijn met de integratie van de twee domeinen (energietransitie en ruimte), en tegen concrete vragen aanlopen. In de masterclass delen we ervaringen, bouwen we gezamenlijk kennis op en gaan we met experts op concrete thema’s in discussie over uw cases. Het is zelfs denkbaar dat uw casus de volgende pilot wordt !

*nb, Wellicht dat u als Gemeente de opgave Energie en Ruimte intern, zonder een adviesbureau van buitenaf te betrekken, met collega-professionals  binnen uw gemeente bent aangegaan. Uiteraard kunt u dan ook deelnemen aan de Masterclass. Graag nodigen wij u dan, samen met de betrokkene(n) van uw gemeente uit. U wordt verzocht dit te vermelden bij het inschrijfformulier

Omdat we een interactieve sessie nastreven, zal het aantal deelnemers beperkt zijn. Deelname geschiedt op basis van geschiktheid van de casus en alleen als zowel het betrokken adviesbureau als de gemeente aanwezig kunnen zijn.

Dead-line datum aanmelding en indiening casus (zie onderstaand formulier): 15 februari
Bevestiging deelname vanuit de organisatie: uiterlijk 1 maart

Na 1 maart wordt de deelnemerslijst toe gezonden aan de ingeschrevenen.

Wij zien uit naar een vruchtbare masterclass.

 

Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Adna Hasic, Ruud Louwes en Frank Gorissen (Kennislab Omgevingswet), Gerrie Fenten (ministerie van BZK)

 

Aanmelding en Casusomschrijving

Selecteer een geldig formulier