Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Master of Urban and Area Development krijgt bekostiging

13 juni 2017 netwerk

TOPopleiding MUAD toegankelijk voor een grotere groep stedelijke- en gebiedsontwikkelaars en -regisseurs

Vanaf het collegejaar 2017-2018 wordt de Master of Urban and Area Development (MUAD) aan de Hogeschool Utrecht en Saxion bekostigd door het ministerie van OCW. De deeltijd masteropleiding voor professionals was in 2017 al uitgeroepen tot TOPopleiding in de Keuzegids. De bekostiging betekent dat studenten een minder grote financiële drempel hebben om zich in te schrijven. De timing is perfect. De komende jaren zullen veel stakeholders die te maken hebben met stedelijke- en gebiedsontwikkeling behoefte hebben aan goedgeschoolde professionals.

Stedelijke en gebiedsontwikkeling wordt in de toekomst steeds belangrijker. Met de groei van de stad, en de ontwikkeling van gebieden, is in de afgelopen jaren een groeiende vraag ontstaan naar hoger opgeleide gebiedsregisseurs. Sinds 2010 levert de MUAD vakmensen af die vanuit een vraaggestuurde, creatieve en interdisciplinaire aanpak functioneren op het snijvlak van beleid en uitvoering binnen het domein van stedelijke- en gebiedsontwikkeling. 

‘We willen de MUAD graag toegankelijker maken voor meer studenten.’ Saskia Heins, opleidingsmanager van de MUAD, was verantwoordelijk voor de aanvraag van de bekostiging. Heins: ‘Gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ vraagt om professionals bij publieke en private partijen die begrip en inzicht hebben in de complexe integrale processen die spelen bij de transformatie van bestaand stedelijk en landelijk gebied en deze processen in goede banen kunnen leiden. De MUAD komt met haar curriculum tegemoet aan deze gebiedsontwikkeling ‘nieuwe stijl’ en moet daarom toegankelijk zijn voor een grotere groep professionals.’. 

De bekostiging gaat in vanaf collegejaar 2017-2018. De kosten van de opleiding gaan dan van €12.000,- naar €1811,- per jaar als je nog geen masterdiploma hebt. Heb je al wel een master of doctoraaldiploma? Dan betaal je €7305,- per jaar (tarieven worden jaarlijks vastgesteld).  Voor meer informatie zie: www.muad.nl