Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Manifest | Bouwen aan het Nederland van de Toekomst

25 juni 2019 BNSP

Nederland van morgen: vandaag ontwerpen

De lancering op 20 juni jongstleden van de (Ontwerp) Nationale Omgevingsvisie is een belangrijke mijlpaal. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, gaf hiervoor het officiële startsein. De integrale omgevingsvisie die NOVI presenteert, komt voort uit het snel groeiende, breedgedragen besef dat regie nodig is om tot een echt toekomstbestendig, leefbaar Nederland te komen.

 Bouwen aan het Nederland van de Toekomst

De branche- en beroepsverenigingen van (landschaps)architecten en stedenbouwers BNA, NVTL en BNSP onderschrijven de noodzaak van integrale visies. Welke bijdrage ontwerpers daaraan kunnen leveren heeft de vakgemeenschap aangetoond met de resultaten van ontwerpend onderzoek voor vijf grote steden en vier regio’s. De recent verschenen publicaties ‘De Stad van de Toekomst’ en ‘De Regio van de Toekomst’ bieden een rijkdom aan ruimtelijke oplossingen voor grote opgaven en mogelijke toekomstbeelden die ook voor de NOVI concrete input hebben geleverd.

Oproep aan bestuurlijk Nederland: ontwerp voor ruimtelijke kwaliteit

Wij roepen bestuurlijk Nederland op, minister Ollongren voorop, om ruimte te creëren waarin ontwerpers in samenwerking met andere ‘omgevingsdeskundigen’ onderzoekend kunnen ontwerpen aan integrale oplossingen.

BNSP-voorzitter Rob van der Velden: “Het goed verbinden van de schaal van wijk, stad, regio en land is een voorwaarde om de ruimtelijke kwaliteit van Nederland te verbeteren bij het realiseren van de noodzakelijke transities.”

NVTL-voorzitter Ben Kuipers: “De ruimtelijke ontwerpers van BNA, BNSP en NVTL staan klaar om hun ontwerpkracht in te zetten voor het Nederland van de Toekomst.”

BNA-voorzitter Nathalie de Vries: “De maatschappelijke urgentie is groot, de toekomst wacht niet. Een wake up-call dus, zodat de Novi na de lancering vandaag ook daadwerkelijk in de praktijk wordt gebracht.”

Download hier het manifest Bouwen aan het Nederland van de Toekomst