Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kickstart Regio van de Toekomst | Regioblik richting Rijksopgave

16 augustus 2018 BNSPJong BNSP

Op 13 september vindt de Kickstart plaats van Regio van de Toekomst.  De Teamcaptains zijn aangesteld, teams gevormd en de opgaven globaal omschreven.

We gebruiken deze dag om nader met elkaar kennis te maken, om de teams en regio’s op scherp te stellen inzake de opgaven en wisselwerking Rijk – Regio en om je te informeren over de voortgang van het project Regio van de Toekomst.

Momenteel is de hoofdlijnenbrief voor de NOVI in de maak. Eind september gaat deze naar de Tweede Kamer. Hierin worden de hoofdkeuzes voorgesteld voor de vier prioriteiten: duurzaam economisch groeipotentieel, ruimte voor de klimaat- en energietransitie; sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Emiel Reiding, gaat hierop in  en verbindt deze met de opgaven voor Regio van de Toekomst. Per regio worden de meest bepalende of spannende richtinggevende uitspraken aan de teams en de regio’s gepresenteerd.

Wat is de reflectie vanuit regio’s en teams hierop, hoe verwerken we dit in de regionale opgaven? Missen we bepaalde ambities of keuzes die van nationaal belang zijn en heeft de regio voldoende, te veel of te weinig eigen beleidsruimte? Welke denkrichtingen zijn van belang om als regionale uitwerking te onderzoeken?  Genoeg inhoud om te bespreken met alle betrokkenen bij het project: Regio, Rijk, teamcaptains, teams, actieve meedenkers of wie op de hoogte wil blijven van dit project van de gezamenlijke beroepsverenigingen BNSP/ NVTL. Samen bundelen we de ontwerp- en denkkracht om Nederland goed voor te bereiden op de toekomst: duurzaam, vitaal, veilig, leefbaar en aantrekkelijk.

Programma

9:30 Inloop Supernova, Jaarbeurs Utrecht
10:00 Welkom door Jannemarie de Jonge (Wing), dagvoorzitter
10:10 In gesprek met initiatiefnemers Rob van der Velden, Ben Kuipers; voorzitter BNSP/ NVTL
10:20 Emiel Reiding  Projectdirecteur NOVI; Nationale Ambities en Richtinggevende Uitspraken NOVI toegespitst op de vier regio’s
10:40 Regionale Spraakmakers: een korte reflectie, opmaat naar regiotafels
10:50 Intermezzo: pitches winnaars Stiftenstrijd en aanbieding publicatie
11:15                                       Regiotafels:
12:45 Korte ronde langs de Verbeelding van de Regiogesprekken
13:00 Netwerklunch
14:00 Einde

Download hier het uitgebreide programma

Download hier het adres en de routing naar Supernova

 

Meld je hier aan

20180803 Aanmelding Kickstart Regio van de Toekomst | Regioblik richting Rijksopgave

Meer informatie Regio van de Toekomst 

Meer informatie over de opgaven

Meer informatie over de NOVI