Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennisplatform CROW | Leercafé RMP Klimaat: Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie

23 april 2020 netwerk
  • Datum: 15-05-2020
  • Locatie: Online
  • Productgroep: Thema bijeenkomst
  • Soort: Gratis

In het klimaatakkoord hebben we afgesproken te werken aan duurzame mobiliteit en minder CO2 uitstoot. Hiervoor maken we een Regionaal Mobiliteitsprogramma. Hoe ziet dit er in jouw regio uit? Wat kunnen we van elkaar leren?

Afgelopen 6 februari organiseerden IPO, VNG, DRIFT en CROW de “Kick-off Regionaal Mobiliteitsprogramma (RMP) – Samen werken aan de mobiliteitstransitie”. Je kunt de terugblik hier bekijken.  Als vervolg starten we met het “Leercafé RMP Klimaat – Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie”. Een ontmoetingsplek waarbij het leren met en van elkaar centraal staat. Waar staat jouw regio of gemeente in de mobiliteitstransitie? Wat gaat er goed en waar wil je graag van anderen leren? We organiseren dit jaar 4 bijeenkomsten waarbij steeds één casus uit een regio wordt uitgelicht. In de eerste online bijeenkomst op 15 mei deelt de regio ‘Trendsportal’ (Noord-Limburg) hun ervaringen met regionale samenwerking voor slimme mobiliteit.

Meer info en aanmelding

In deze tijden van Corona worden online webinairs aangeboden. De BNSP zoekt aansluiting bij deze webinairs om de leden op deze wijze te attenderen en te laten deelnemen aan interessante bijeenkomsten.