Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab

Kennislab is ontstaan vanuit een consortium van BNSP-Bureaus die samen werken en kennis delen over de Omgevingswet. De samenwerking is enkele jaren geleden gestart in het kader van de ‘Pilots Omgevingsvisie 2014 – 2016′ ; een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en uitgevoerd door een consortium van twintig BNSP-bureaus.

Als vervolg hierop hebben bureaus met regelmaat overleg gevoerd over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Dit overleg vond plaats onder de noemer Kennislab. Kennislab functioneert als de BNSP-werkgroep Omgevingsrecht. Hieraan namen aanvankelijk vertegenwoordigers van Antea Group, CroonenBuro5, Kuiper Compagnons en Rho adviseurs voor leefruimte deel.

Het doel van Kennislab is kennisdelen gericht op het succesvol maken van de Omgevingswet met passie en missie. En dit gebeurt in een bijzonder dynamische tijd met veel keuzemogelijkheden. Samen komen we verder.

pilots omgevingsvisie

Zo is door enkele bureaus samengewerkt aan het project Mooiwaarts Dit heeft geresulteerd in onder andere een schetsboek en een Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving, dat door diverse geledingen uit de praktijk is onderschreven.

In navolging hiervan heeft  Kennislab gereageerd op de eerste AMvB’s en op de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet, op het ontwerp van de Invoeringswet en de aanpassingen aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Kennislab is in dat verband uitgebreid met de bureaus BRO  Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

Kennislab zet in op verbreding en verdieping

Kennislab zet sinds 2017 in op verbreding en verdieping van de samenwerking binnen de BNSP. Begin mei 2017 waren alle BNSP-bureaus te gast bij Rho adviseurs in Rotterdam. Enthousiast is gereageerd op het voorstel samen te werken om van de Omgevingswet een succes te maken. De volgende samenwerkingen staan op de rol;

De aanbesteding van ‘staalkaarten’ door de VNG. Samenwerking is mogelijk bij de aanbesteding van de VNG voor staalkaarten. Aan de hand van de uitvraag zal worden bezien op welke wijze de samenwerking wordt ingevuld.

Ideeënwaaier van het omgevingsplan. Eén van de plannen voor concrete samenwerking is het samenstellen van de ‘ideeënwaaier van het omgevingsplan’. Daarin kan ieder BNSP-bureau een vergezicht bieden van hoe een omgevingsplan eruit kan zien. Ook andere ideeën krijgen hierin een plek.

Verdere verbreding en verdieping. De bureaus gaan samen aan de slag voor verdieping van de Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s. Zo maken we kennis met elkaars inzichten, die we in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld. Mogelijk volgt hieruit een heldere ideeënset of zijn er meer scenario’s voor een omgevingsplan denkbaar. In ieder geval wordt het zo mogelijk gemaakt dat alle BNSP-bureaus het brede speelveld van de fysieke leefomgeving kunnen bespelen. Dan maakt de omvang, de samenstelling en oriëntatie van een BNSP-bureau niet meer uit.

Een congres “omgevingswet maar dan anders” (werktitel)  in 2018. het idee over een congres Omgevingswet bestaat al lang. Kennislab wil niet de geijkte discussie aan maar juist concreet stappen verder maken. Daartoe wil Kennislab inventariseren waar behoefte aan is. Hiertoe wordt onderzoek verricht. Met de resultaten uit het onderzoek zal het te organiseren congres gevoed gaan worden zodat het direct inspeelt op de vragen en behoeftes die er leven.

 

Aangesloten bureaus Kennislab

 • Antea Group
 • Arcadis Nederland
 • BRO Ruimte om in te leven
 • BugelHajema
 • BuroGkracht
 • CroonenBuro5
 • Kuiper Compagnons
 • mRO
 • Plein06
 • Pouderoyen Compagnons
 • Rho adviseurs voor leefruimte.
 • Ruimtemeester
 • SAB
 • Twan Jütte
 • Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht

Aansluiten bij Kennislab

Wanneer  bureaus zich willen aansluiten, neem dan contact op. Contactpersoon voor het Kennislab is Ruud Louwes van Rho adviseurs: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058 (ook mobiel bereikbaar).

KennislabKennislab

INTERNETCONSULTATIE STOP/TPOD GEONOVUM

maart 2019 Kennislab Omgevingswet heeft gereageerd op de stop/tpod versie 097 die door Geonovum begin dit jaar is gepubliceerd. In de reactie wordt met name ingegaan.

Lees meer
BNSPKennislab

AMENDEMENT EN MOTIE DREIGEN OMGEVINGSWET TE TORPEDEREN

De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening,.

Lees verder
BNSPKennislab

Kennislab en de nieuwe standaarden voor de documenten van de Omgevingswet: Consultatie STOP/TPOD Omgevingswet tot 22 maart 2019

Geonovum en KOOP werken bijzonder hard aan nieuwe standaarden voor de Omgevingswet. Het is een indrukwekkend proces en veelomvattend project. Daarbij worden voortdurend verdere stappen.

Lees verder
BNSPKennislab

De AVG FYSIEKE LEEFOMGEVING

Hij is er!  De naam: AVG Fysieke Leefomgeving. De laatste loodjes om het voor elk bureau werkzaam en toepasbaar te maken worden nu verricht en in.

Lees verder
BNSPKennislab

Factsheet masterclass Energie en Ruimte

De BNSP heeft voor het ministerie van BZK een drietal pilots uitgevoerd om de koppeling tussen de energietransitie en het instrumentarium van de Omgevingswet te.

Lees verder
BNSPKennislab

Bestel het stappenplan AGV

Het Stappenplan voor de Beroepsverenigingen Op 29 mei 2018 hebben de beroepsverenigingen BNI, NVTL en BNSP de handen ineen geslagen en een informatie-avond over de.

Lees verder
BNSPKennislab

AVG | WAT EN HOE VOOR DE BEROEPSGROEP

Zoals iedereen weet moet je bureau 25 mei a.s. voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kunnen aantonen ermee aan de slag te.

Lees verder
BNSPKennislab

Consultatiereactie Kennislab voor Geonovum

Kennislab heeft een consultatiereactie ingediend op de voorstellen voor de standaarden die Geonovum ontwikkelt voor de instrumenten en documenten van de Omgevingswet. Als eerste merkt.

Lees verder
BNSPKennislab

Enquête Kennislab-symposium Omgevingsplan

Kennislab-symposium over het omgevingsplan door Kennislab In het najaar vindt het BNSP/Kennislab-symposium over het Omgevingsplan plaats. Dit symposium wordt voor de toekomstige makers en gebruikers.

Lees verder
BNSPKennislabKennislab

Factsheet pilots Energie en Ruimte

Pilots Energietransitie en Ruimte In 2017 hebben in BNSP-verband 3 gemeenten en adviesbureaus in opdracht van het ministerie van IenM/BZK ervaring opgedaan met de borging.

Lees verder