Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab

 

Kennislab, ontstaan vanuit een consortium van BNSP-Bureaus , deelt kennis over de Omgevingswet en werkt daarin samen. We voeren met regelmaat overleg over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Doel is kennisdelen gericht op het inzichtelijk ensuccesvol maken van de Omgevingswet, met passie en missie. Dit gebeurt in een bijzonder dynamische tijd met veel keuzemogelijkheden. Samen komen we verder.

De Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s zijn de meest gangbare thema’s. We maken kennis met elkaars inzichten, die we in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld.

Wanneer jij je als bureau wilt aansluiten bij Kennislab neem dan contact opmet Ruud Louwes van Rho adviseurs: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058.

Aangesloten bureaus in 2019: Antea Group, Arcadis Nederland, BRO Ruimte om in te leven, BugelHajema, BuroGkracht, CroonenBuro5, KuiperCompagnons, mRO, Plein06, Pouderoyen Compagnons, Rho adviseurs voor leefruimte, Ruimtemeester, SAB, Twan Jütte, Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

Meer weten over Kennislab? Download hier de PDF

BNSP

Zeer actuele ontwikkelingen Geonovum-Kennislab en Klankbordgroep DSO-Kennislab: reageer vandaag nog op de vragen en benut kansen!

Kennislab, Geonovum en Kennislab hebben op maandag 8 juli 2019 overleg gevoerd over omgevingsplannen en het DSO. Carin Stolzenbach van CroonenBuro5, Peter Bugel van BugelHajema en.

Lees meer
Kennislab

INTERNETCONSULTATIE STOP/TPOD GEONOVUM

maart 2019 Kennislab Omgevingswet heeft gereageerd op de stop/tpod versie 097 die door Geonovum begin dit jaar is gepubliceerd. In de reactie wordt met name ingegaan.

Lees verder
BNSP

AMENDEMENT EN MOTIE DREIGEN OMGEVINGSWET TE TORPEDEREN

De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening,.

Lees verder
BNSP

Kennislab en de nieuwe standaarden voor de documenten van de Omgevingswet: Consultatie STOP/TPOD Omgevingswet tot 22 maart 2019

Geonovum en KOOP werken bijzonder hard aan nieuwe standaarden voor de Omgevingswet. Het is een indrukwekkend proces en veelomvattend project. Daarbij worden voortdurend verdere stappen.

Lees verder
BNSP

De AVG FYSIEKE LEEFOMGEVING

Hij is er!  De naam: AVG Fysieke Leefomgeving. De laatste loodjes om het voor elk bureau werkzaam en toepasbaar te maken worden nu verricht en in.

Lees verder
BNSP

Factsheet masterclass Energie en Ruimte

De BNSP heeft voor het ministerie van BZK een drietal pilots uitgevoerd om de koppeling tussen de energietransitie en het instrumentarium van de Omgevingswet te.

Lees verder
BNSP

Bestel het stappenplan AGV

Het Stappenplan voor de Beroepsverenigingen Op 29 mei 2018 hebben de beroepsverenigingen BNI, NVTL en BNSP de handen ineen geslagen en een informatie-avond over de.

Lees verder
BNSP

AVG | WAT EN HOE VOOR DE BEROEPSGROEP

Zoals iedereen weet moet je bureau 25 mei a.s. voldoen aan de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of kunnen aantonen ermee aan de slag te.

Lees verder
BNSP

Consultatiereactie Kennislab voor Geonovum

Kennislab heeft een consultatiereactie ingediend op de voorstellen voor de standaarden die Geonovum ontwikkelt voor de instrumenten en documenten van de Omgevingswet. Als eerste merkt.

Lees verder
BNSP

Enquête Kennislab-symposium Omgevingsplan

Kennislab-symposium over het omgevingsplan door Kennislab In het najaar vindt het BNSP/Kennislab-symposium over het Omgevingsplan plaats. Dit symposium wordt voor de toekomstige makers en gebruikers.

Lees verder