Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab

 

Kennislab, ontstaan vanuit een consortium van BNSP-Bureaus , deelt kennis over de Omgevingswet en werkt daarin samen. We voeren met regelmaat overleg over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Doel is kennisdelen gericht op het inzichtelijk ensuccesvol maken van de Omgevingswet, met passie en missie. Dit gebeurt in een bijzonder dynamische tijd met veel keuzemogelijkheden. Samen komen we verder.

De Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s zijn de meest gangbare thema’s. We maken kennis met elkaars inzichten, die we in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld.

Wanneer jij je als bureau wilt aansluiten bij Kennislab neem dan contact opmet Ruud Louwes van Rho adviseurs: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058.

Aangesloten bureaus in 2019: Antea Group, Arcadis Nederland, BRO Ruimte om in te leven, BugelHajema, BuroGkracht, CroonenBuro5, KuiperCompagnons, mRO, Echo Urban Design, Pouderoyen Compagnons, Rho adviseurs voor leefruimte, Ruimtemeester, SAB, Twan Jütte, Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

Meer weten over Kennislab? Download hier de PDF

BNSP

Stedenbouwkundige bureaus en omgevingsplannen

De rol van de stedenbouwkundige bureaus benoemd in de kamerbrief van Minister Ollongren over de Omgevingswet Ook de stedenbouwkundige bureaus, die in opdracht van de.

Lees meer
BNSP

Kennislab deelnemer aan Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet Eerste Kamer.

Op dinsdag 30 november vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal.

Lees verder
BNSP

Verkenningen inzet regionaal programma voor uitwerking RES ambitie

Het Kennislab Omgevingswet heeft namens het NP-RES al eerder in beeld gebracht hoe de Omgevingswetinstrumenten gebruikt kunnen worden in het uitwerken van de Regionale Energiestrategieën.

Lees verder
netwerk

Stapsgewijze invoering nieuw digitaal stelsel omgevingsplannen: ‘Voor het eerst hebben we gekeken of de auto ook reed’

Afbeelding: Ministerie van IenW Vertegenwoordigers van Kennislab zijn geïnterviewd door ROm / Stadzaken over de invoering van de Omgevingswet en het DSO. Kennislab heeft pilots.

Lees verder
BNSP

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet 1 juli 2022

Hierbij informeert Kennislab de leden van de BNSP over de nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 juli 2022. Bijgevoegd de informatie zoals verzonden door.

Lees verder
netwerk

Dienstverleners Omgevingswet presenteren zich

Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning bij de implementatie van de Omgevingswet? Op welke manier kan je structureel ontzorgd worden? Hoe kan je je kennis.

Lees verder
netwerk

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet volgt in mei

Na overleg tussen de VNG met het ministerie en overige koepels is afgesproken om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een nieuwe datum van.

Lees verder
BNSP

Zeer actuele ontwikkelingen Geonovum-Kennislab en Klankbordgroep DSO-Kennislab: reageer vandaag nog op de vragen en benut kansen!

Kennislab, Geonovum en Kennislab hebben op maandag 8 juli 2019 overleg gevoerd over omgevingsplannen en het DSO. Carin Stolzenbach van CroonenBuro5, Peter Bugel van BugelHajema en.

Lees verder
Blog

INTERNETCONSULTATIE STOP/TPOD GEONOVUM

maart 2019 Kennislab Omgevingswet heeft gereageerd op de stop/tpod versie 097 die door Geonovum begin dit jaar is gepubliceerd. In de reactie wordt met name ingegaan.

Lees verder
BNSP

AMENDEMENT EN MOTIE DREIGEN OMGEVINGSWET TE TORPEDEREN

De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening,.

Lees verder