Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Najaarsbijeenkomst Kennislab | Verder aan de slag met de Omgevingswet

23 oktober 2017 BNSPKennislab
Foto: Bijeenkomst Kennislab Hillegom

Najaarsbijeenkomst Kennislab

In het voorjaar kwam Kennislab samen met een vijftiental bureaus en organisaties aangesloten bij de BNSP. Gekozen is voor samenwerking tussen de BNSP-bureaus in het kader van Kennislab. Daarover is een bericht verschenen op de BNSP-website. Dit heeft geresulteerd in een vijftal extra aanmeldingen.

Tijdens de voorjaarsbijeenkomst is gesproken over het samenstellen van een omgevingsplanwaaier en een symposium. Hiermee gaat het Kennislab dit najaar aan de slag tijdens een middag/avondsessie in november. Datumsuggesties zijn in dit bericht toegevoegd. Dan worden voorstellen besproken en afspraken gemaakt. Met voortvarendheid wordt de uitvoering vervolgens opgepakt.

Meld je aan

Het verzoek is zo spoedig mogelijk een reactie te geven, bij voorkeur voor donderdag 26 oktober aanstaande. Vervolgens wordt de organisatie voortvarend ter hand genomen en wordt de definitieve datum vast gesteld.

De optionele data zijn:

  • donderdag 2 november
  • vrijdag 3 november
  • vrijdag 17 november
  • vrijdag 24 november

Reacties en aanmeldingen kunnen worden toegestuurd aan ruud.louwes@rho.nl, telefonisch bereikbaar op 0118-689058. Ook bureaus die nog niet zijn aangehaakt bij het Kennislab kunnen zich aanmelden. De bij Kennislab aangesloten organisaties hebben reeds een bericht per e-mail ontvangen.

Omgevingsplanwaaier

In het eerste deel van de bijeenkomst (middag) wordt een omgevingsplanwaaier samengesteld, bestaande uit verschillende visies van de bureaus. Daarvoor kan ieder bureau een idee inbrengen, bij voorkeur gevisualiseerd met korte toelichting. Vanuit het Kennislab gaat een select gezelschap aan de slag met de samenstelling en daadwerkelijke uitgave hiervan. Dit gezelschap zorgt voor een globale raambegroting met een verdeelsleutel voor de kosten. Dit wordt in de vervolgbijeenkomst in december/januari besproken.

Het doel van de omgevingsplanwaaier is een gadget te hebben als inspiratie voor de markt. Marktpartijen – ook gemeenten – kunnen uit de waaier de aansprekende ideeën kiezen en de bijbehorende bureaus uitnodigen voor bijvoorbeeld debat, verdieping of workshops. Het resultaat is dat in teams werk wordt gemaakt van de ideeënvorming over het omgevingsplan in BNSP-verband – teams samengesteld uit verschillende bureaus. De samenstellers van de omgevingswaaier doen ook een voorstel voor hoe deze samenwerking vorm krijgt. Voor de vervolgbijeenkomst in december/januari wordt een voorstel voorbereid

Symposium 2018

De ambitie is een symposium te organiseren waarin vele bezoekers met de adviseurs concreet aan de slag gaan  met casussen. Dat biedt exposure voor de BNSP-bureaus. Het symposium kan begin 2018 plaatsvinden. Een optie is dat dit symposium in teamverband wordt voorbereid, zodat specialisten alvast gezamenlijk bijvoorbeeld hun deel van de AMvB’s of Invoeringswet kunnen uitdiepen en uitwisselen. In het tweede gedeelte van de bijeenkomst worden ideeën over het symposium uitgewisseld. Deze kunnen nu al worden ingezonden. Een week voor de najaarsbijeenkomst krijgt ieder een collage van ideeën met wellicht een daaruit gedestilleerd voorstel voor de opzet van het symposium. Een beperkt gezelschap werkt dit verder uit voor de vervolgbijeenkomst in december/januari.

Aan de slag

Met de invoeringsdatum van 1 januari 2021 wordt het tijd verder aan de slag te gaan. De bedoeling is dat begin 2018 een omgevingsplanwaaier beschikbaar is en het symposium plaatsvindt. Dan zijn we ruim op tijd voor 2021. Aan de slag!

Bijeenkomst Kennislab najaar 2017

Praktische informatie:

Locatie

De bijeenkomst van het Kennislab vindt plaats bij BugelHajema in Amersfoort op uitnodiging van Jan Oosterkamp: BugelHajema, Utrechtseweg 7, 3811 NA Amersfoort

Programma voor de najaarsbijeenkomst

15.00 uur – 16.30 uur         Omgevingsplanwaaier

16.30 uur – 19.00 uur        Symposium

Vragen en reacties

De volgende vragen zijn actueel. Deze gaan met name over de inzet en de samenstelling van de gezelschappen die de voorbereidingen en uitwerkingen verzorgen.

  • Wie wil zich inzetten voor het samenstellen en publiceren van de omgevingsplanwaaier?
  • Wie wil betrokken zijn bij de uitwerking van het vermarkten van de omgevingsplanwaaier?
  • Wie gaat het symposium organiseren?
  • Welke ideeën voor de opzet van het symposium zijn er al? Wat gaan we vooral wel doen en wat vooral niet op grond van eerdere symposiumervaringen?
  • Welke data zijn beschikbaar voor de najaarsbijeenkomst? Wordt deelgenomen aan deel 1 of deel 2 of aan beide delen?