Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab en COB | de vakgroep in verbinding met bodemprofessionals

7 maart 2018 BNSPKennislab

 Het Centrum voor Ondergronds Bouwen organiseert de themabijeenkomst ‘Versterken verbinding met Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw’ en nodigt daartoe nadrukkelijk de leden van de BNSP uit om visies en kennis te delen.

De bijeenkomst vindt plaats op 27 maart 2018, locatie Bouwcampus, Van den Burghweg 1, Delft van 13.30 uur tot 16.30 uur.

Samen gaan we op zoek naar antwoorden op onderstaande vragen.

Als netwerk voor bodemprofessionals is het COB ervan overtuigd dat de ondergrond een belangrijke bijdrage kan leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen en maatschappelijke opgaves. Het COB breekt zich al jarenlang het hoofd over de vraag hoe een intensievere samenwerking met  stedebouwkundigen en overige ruimtelijke professionals bereikt kan worden. Deze vraag wordt met de komst van de Omgevingswet alleen maar urgenter. Waarom loopt dit nu nog zo stroef? Hiervoor moeten we in de hoofden van de stedenbouwkundigen en overige ruimtelijke professionals kijken. Wat beweegt hen en hoe kijken zij aan tegen de waarde van de ondergrond?

Deelnemers van Kennislab Omgevingswet en overige BNSPleden worden voor deze bijeenkomst in het bijzonder uitgenodigd.  Neem vooral een partner mee zoals een gemeente of andere overheid/instituut waarmee je samenwerkt. Op die manier kunnen onze netwerken met elkaar kennismaken. Mogelijk kan dit het startpunt zijn voor een gezamenlijk onderzoeks- of kennisproject. Verwacht wordt dat een vertegenwoordiger van het programma Aan de slag met de Omgevingswet aanwezig zal zijn.

Geef je op voor de kennisbijeenkomst bij Gijsbert Schuur. Hij is ook beschikbaar voor een toelichting: Tel. 06-10886051 | www.cob.nl

Informatie over het COB

Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik, zie ook de website. In mijn platform Meerwaarde Ondergrond houden we ons al enkele jaren bezig met de bijdrage die de ondergrond aan bovengrondse ruimtelijke ontwikkelingen kan leveren. Hierover hebben we ook al enkele interessante publicaties naar buiten gebracht. Het platform bestaat met name uit bodemprofessionals van overheden (Rijk, provincie, gemeenten), adviesbureaus en netwerkbedrijven.

Publicaties COB

Relevante producten die het COB de afgelopen jaren heeft gemaakt:

Meer informatie over het Platform Meerwaarde Ondergrond

Meer informatie over het project langetermijnvisie Kabels en Leidingen