Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab deelnemer aan Deskundigenbijeenkomst Invoering Omgevingswet Eerste Kamer.

2 december 2021 BNSPKennislab

Op dinsdag 30 november vond in de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst plaats over de invoering van de Omgevingswet met als thema: een goed werkend Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Koos Seerden, directeur van Rho adviseurs, nam als vertegenwoordiger van Kennislab Omgevingswet deel en vertegenwoordigde de bureaus die zijn aangesloten bij NL Ingenieurs en BNSP en samenwerken binnen het consortium Kennislab Omgevingswet.
De bijeenkomst werd georganiseerd door de commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV). Doel van de bijeenkomst was om een realistisch beeld krijgen van de huidige technische stand van zaken bij het DSO. Daarnaast hopen de Kamerleden een realistische inschatting te kunnen maken van de termijn waarop het DSO verantwoord kan worden ingevoerd. Ook vroegen de commissies betrokken partijen welke resterende aandachtspunten zij zien voor en na de invoering.
De belangrijkste boodschap is ‘voer de Omgevingswet in en maak de datum van invoering op korte termijn bekend’. De praktijk is groot voorstander van de Omgevingswet en wil duidelijkheid hebben over de invoeringsdatum. Enkele belangrijke onderdelen van het DSO zijn in de loop van 2022 beschikbaar, zoals de ‘samenloop’, downloadservice en validatie.
De praktijk heeft tijd nodig om dit alles voor de eerste met echte content, omgevingsplannen voor hele gemeentes, te testen en ermee te oefenen. En de praktijk moet worden opgeleid. En dat in een tijd dat we met name bezig zijn met het faciliteren van de woningbouwopgave en de energietransitie. Vandaar dat invoering op 1 januari 2023 nodig is in plaats van 1 juli 2022.

Van de bijeenkomst is een (gedeeltelijk) videoverslag beschikbaar evenals de positionpapers van deskundigen en presentatie van Koos Seerden.

Download hier de presentatie van Kennislab
Presentatie Koos Seerden 1e kamer 30-11-2021

https://www.eerstekamer.nl/nieuws/20211130/deskundigenbijeenkomst_invoering
https://www.youtube.com/watch?v=2aL2F1UyYwo https://www.eerstekamer.nl/overig/20211130/position_paper_rho_bureaus_koos/document3/f=/vlo8nr75b2qh.pdf https://www.eerstekamer.nl/overig/20211130/presentatie_rho_adviseurs_koos/document3/f=/vlobf88oj4np.pdf