Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

27 februari 2017 BNSPKennislab

Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met  De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ . Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland. Met deze startnota zet het kabinet de eerste stap om te komen tot een nationale visie op de inrichting van ons land. Centraal staan vier strategische opgaven, die vragen om een integrale aanpak:

  • Naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.
  • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; Inzet is minder energieverbruik en duurzamere bronnen. Tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.
  • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving: Hoe houden we ons land bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen.
  • Naar een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?

De Startnota is hier te downloaden.