Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Prijsvraag Zoetermeer van start!

 

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark.

Waarom?

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Zoals veel gemeenten in de Randstad heeft Zoetermeer een woningbouwopgave die ze binnen bestaand stedelijk gebied probeert in te vullen. In het Woningbouwprogramma Zoetermeer is het Van Tuyllpark aangewezen als onderdeel van een zoekgebied naar woningen in het woonmilieu ‘parkwonen’. Ingezonden Ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergroeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark.

De Prijsvraag is op 26 oktober gelanceerd! Doe mee!

Bekijk hier het prijsvraagdocument en alle andere documenten die van belang zijn om aan de Prijsvraag mee te doen

Daarnaast zijn er downloads beschikbaar die je wellicht helpen bij het opzetten van je ontwerp en vergeet ook niet de nota van antwoord te bekijken. Zie hiervoor de downloadpagina van de Prijsvraag om alle downloads te bekijken.

Jong BNSP daagt jou als jonge vakgenoot (tot 35 jaar) uit om in de ideeënprijsvraag een visie te ontwikkelen op een zeer urgent vraagstuk binnen het ruimtelijk vakgebied: Hoe kunnen we in stedelijk gebied verdichten en vergroenen met elkaar combineren. De ideeënprijsvraag vraagt ook om een visie op het woonmilieu parkwonen, zijn dat torens in het groen? Laagbouw rond een gemeenschappelijk park? Of zijn er andere vormen denkbaar die zowel het park als het wonen optimaliseren? Hoe privaat mag de buitenruimte eigenlijk zijn in een park waar ook de rest van de stad gebruik van maakt? En wat te denken van bestaande functies in het Van Tuyllpark, hier zijn de sportverenigingen en leisurevoorzieningen gevestigd die nu een grote stempel op het gebruik en de sfeer van het park drukken, welke mogelijkheden biedt de confrontatie tussen de verschillende programma’s?

De prijs

Er zijn twee prijzen te verdelen. Een vakjury wijst een winnaar aan die €2000,00 verdient en via een publieksprijs onder de bewoners van Zoetermeer is nog eens €500,00 te winnen.

Looptijd

De Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ opent op 26 oktober 2018, deelnemers hebben tot 6 januari 2019 om hun visie in te zenden en de prijsuitreiking zal in februari 2019 plaatsvinden in het recent gerenoveerde Stadhuis-Forum Zoetermeer.

Informatieborrel
De informatieborrel voor de ideeënprijsvraag heeft 2 november plaatsgevonden. In Zoetermeer werd een presentatie gegeven over de ontwikkeling van groeikern Zoetermeer. De stad ging binnen vijftig jaar van 10:000 naar 125.000 inwoners. En ook de komende jaren blijft Zoetermeer groeien, niet meer in het weiland, maar in de bestaande stad. De dilemma’s die Zoetermeer tegenkomt werden geïntroduceerd, waar is ruimte voor nieuwe woningen in een stad waar rust en groen hoog gewaardeerd worden?

Ook werd door de stadsbioloog verteld hoe Zoetermeer met zijn groen en biodiversiteit om gaat. Het gaat goed in Zoetermeer op dat gebied, maar het streven is om bij elke bouwopgave een plus te bieden. Hierbij werd natuur inclusief bouwen als voorbeeld meegegeven.

De presentatie is hier te downloaden.

Op 30 november verschijnt op deze website een nota van antwoorden.

6 januari 2019 is de sluitingsdatum voor de eerste ronde. Inzake procedures van deelname lees het prijsvraagdocument

Volg de Prijsvraag via onze Facebookpagina of mail je vragen naar jong@bnsp.nl

 

 

 

 

BNSPJong BNSPPrijsvraag Zoetermeer

De nota van antwoord Prijsvraag Maximaal Park Maximaal Wonen staat online

De Prijsvraag Maximaal Park Maximaal Wonen is 26 oktober 2018 officieel van start gegaan. Met het openstellen van de Prijsvraag is gesteld dat op 30.

Lees meer
Jong BNSPPrijsvraag Zoetermeer

Downloadpagina Prijsvraag Zoetermeer

Om aan de Prijsvraag mee te doen is het uiteraard noodzakelijk om het Prijsvraagdocument  te bekijken. Daarnaast zijn er meerdere downloads beschikbaar om je te.

Lees verder
BNSPJong BNSPPrijsvraag Zoetermeer

Presentatie Prijsvraag Zoetermeer Maximaal Park Maximaal Wonen

Informatieborrel en presentatie Zoetermeer De informatieborrel voor de ideeënprijsvraag heeft 2 november plaatsgevonden. In Zoetermeer werd een presentatie gegeven over de ontwikkeling van groeikern Zoetermeer..

Lees verder
BNSPJong BNSPPrijsvraag Zoetermeer

Lancering Prijsvraag Zoetermeer | Maximaal Park Maximaal Wonen

De prijsvraag is open! Op deze pagina vind je het document met de opgave: ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark in Zoetermeer. Wat.

Lees verder
BNSPJong BNSPPrijsvraag Zoetermeer

Vooraankondiging | Jong BNSP |Prijsvraag Zoetermeer

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark. Waarom? In het kader van de landelijke.

Lees verder