Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Prijsvraag Zoetermeer | vooraankondiging

Jong BNSP organiseert in samenwerking met gemeente Zoetermeer de ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ in het Van Tuyllpark.

Waarom?

In het kader van de landelijke woningbouwopgave en een groeiende roep om vergroening, zijn nieuwe ideeën noodzakelijk. Met name ideeën die ondanks verdichting een kwalitatieve leefomgeving creëren en door het aanwezige groen klimaatstress tegengaan.

Zoals veel gemeenten in de Randstad heeft Zoetermeer een woningbouwopgave die ze binnen bestaand stedelijk gebied probeert in te vullen. In het Woningbouwprogramma Zoetermeer is het Van Tuyllpark aangewezen als onderdeel van een zoekgebied naar woningen in het woonmilieu ‘parkwonen’. Ingezonden Ideeën zijn hard nodig om binnen het ruimtelijk vakgebied, maar ook daarbuiten, de discussie over hoe we omgaan met verdichtings- en vergroeningsopgaven verder te brengen. Bovendien helpen ze de gemeente Zoetermeer, in samenspraak met de stad, na te denken over de toekomstige ontwikkeling van het Van Tuyllpark.

Doe mee!

Jong BNSP daagt jou als jonge vakgenoot (tot 35 jaar) uit om in de ideeënprijsvraag een visie te ontwikkelen op een zeer urgent vraagstuk binnen het ruimtelijk vakgebied: Hoe kunnen we in stedelijk gebied verdichten en vergroenen met elkaar combineren. De ideeënprijsvraag vraagt ook om een visie op het woonmilieu parkwonen, zijn dat torens in het groen? Laagbouw rond een gemeenschappelijk park? Of zijn er andere vormen denkbaar die zowel het park als het wonen optimaliseren? Hoe privaat mag de buitenruimte eigenlijk zijn in een park waar ook de rest van de stad gebruik van maakt? En wat te denken van bestaande functies in het Van Tuyllpark, hier zijn de sportverenigingen en leisurevoorzieningen gevestigd die nu een grote stempel op het gebruik en de sfeer van het park drukken, welke mogelijkheden biedt de confrontatie tussen de verschillende programma’s?

De prijs

Er zijn twee prijzen te verdelen. Een vakjury wijst een winnaar aan die €2000,00 verdient en via een publieksprijs onder de bewoners van Zoetermeer is nog eens €500,00 te winnen.

Looptijd

De Ideeënprijsvraag ‘Maximaal Park, Maximaal Wonen’ opent op 26 oktober 2018, deelnemers hebben tot 6 januari 2019 om hun visie in te zenden en de prijsuitreiking zal in februari 2019 plaatsvinden in het recent gerenoveerde Stadhuis-Forum Zoetermeer.

Prijsvraagdocument en start inschrijvingen

Op 26 oktober zal het prijsvraagdocument als download op de website ter beschikking van geïnteresseerden staan. In dit document zal ook de inschrijving voor de prijsvraag en de criteria waaraan de inschrijvers/inzendingen moeten voldoen, beschreven staan.

Volg de Prijsvraag via onze Facebookpagina of mail je vragen naar jong@bnsp.nl

Informatiebijeenkomst

Ben je benieuwd naar de inhoud van de prijsvraag en wil je meer weten? Kom dan 2 november naar de informatieborrel in in het Crown Business Centre in Poortgebouw Zoetermeer! De borrel start om 18:00. Aanmelden kan via onderstaand formulier.

Aanmelding voor infoborrel Prijsvraag Zoetermeer Maximaal Park Maximaal Wonen

 

 

 

Agenda