Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Jo Coenen neemt afscheid na 15 jaar Beroepservaringperiode

5 oktober 2018 BNSP netwerkJong BNSP

Van idee tot wet tot cultuurshock tot PEP

Op 5 oktober heeft Jo Coenen bestuursvoorzitter van het Professional Experience Programme (PEP) afscheid genomen van zijn bestuursfunctie. Hij was initiator en realisator van de beroepservaringperiode voor architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

Het afscheid vond plaats tijdens de Alumnibijeenkomst van PEP, na 15 jaar voorzitterschap van Het Experiment, De Beroepservaring en PEP. Diverse sprekers legden het accent op jonge ontwerpers en de nieuwe generatie architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Rijksbouwmeester Floris Alkemade, sprak over ‘De maatschappelijke opgave voor de nieuwe generatie’. Dertig jonge ontwerpers ontvingen vervolgens hun PEP-eindcertificaat.

Algemene informatie

PEP heeft tot doel om jonge, pas afgestudeerde architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten als aanvulling op de reguliere opleidingen in twee jaar een brede praktijkervaring met het beroep te laten opdoen en hen voor te bereiden op een volwaardige beroepsuitoefening. Vele jonge ontwerpers volgen de vanaf 1-1-2015 verplichte BEP (Beroepservaringperiode) en het geïntegreerde ervaringstraject van PEP, zodat inschrijving in het Architectenregister ook voor hen mogelijk wordt.

De stichting PEP is de trouwe partners van het 1e uur, zoals Team V, Benthem en Crouwel Architects, Bierman Henket architecten, de ArchitectenCie, Atelier PRO, Rho Adviseurs, Kraaijvanger, Gemeentes en het Rijksvastgoedbedrijf al meer dan tien jaar zeer erkentelijk voor het volhardende vertrouwen en enthousiasme in het traject van PEP.

Ook jonge bureaus zoals Studio Schaeffer, Plein06, LOLA landscape Architects en Delva landscape Architects zien de meerwaarde van het geïntegreerde programma van PEP. Gezamenlijk werken we met veel plezier en passie aan de invulling van het 2-jarige programma.

Meer informatie over de PEP in het artikel Guus Enning en Aleid van Doorn uit De Architect