Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Het coalitieakkoord en de Ruimtelijke Ordening van Nederland

16 december 2021 BNSP netwerk

Het regeerakkoord is er sinds woensdag 15 december.
Er komt een minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Vooral voor de vakgroepen is hoofdstuk 2 , naast de overige inhoud uiteraard, een interessant hoofdstuk. Hierin staan de grote ruimtelijke ordeningsopgaven en de daaraan verbonden acties en financiën  benoemd.

Download hier het coalitieakkoord 2021-2025

Meer informatie

Bron: Bureau woordvoering kabinetsformatie