Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De woonwijk als noviteit | 47 inzendingen!

21 september 2020 BNSP

47 teams hebben gehoor gegeven aan onze oproep om vrijmoedige en optimistische ideeën in te dienen.
Voor deze eerste editie van de oproep is de spits afgebeten door de gemeente Sittard-Geleen met de opdracht ‘nieuw elan voor wonen en werken in het centrum van Geleen’. Op 30 september buigt de selectiecommissie zich over de ingezonden ideeën. Zij heeft daarbij de opdracht om voor Geleen twee verschillende ideeën te selecteren om zodoende een goed en openbaar gesprek te krijgen over de mogelijkheden van deze kansrijke plek. Een dialoog waaraan ook niet in het vak ingewijden kunnen deelnemen.
Om die reden werken de twee te selecteren teams hun idee uit in een publieksvriendelijke maquette en ontwikkelstrategie. Hiervoor is 14.000 euro per team beschikbaar gesteld. Op 16 oktober wordt bekend gemaakt welke twee teams dit zijn. Hun uitgewerkte plannen zijn begin volgend jaar te zien. Had je mee willen doen, maar was je te laat, verzend dan een bericht aan oproep@bnsp.nl. Volgend jaar verwacht de BNSP de tweede editie van ‘de woonwijk als noviteit’ uit te schrijven.