Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gezocht: ontwerpers en co-opdrachtgevers voor Young Innovators 2021

20 april 2021 netwerk

Het College van Rijksadviseurs zoekt jonge ontwerptalenten en publieke opdrachtgevers met een concrete ruimtelijke- maatschappelijke vraag voor de Young Innovators 2021. Met dit Young Innovators programma koppelen de Rijksadviseurs jonge, talentvolle architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan grote ruimtelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, duurzame verstedelijking & mobiliteit en transitie van de landbouw.

Young Innovators gezocht
Voor de editie van 2021 zoekt het College van Rijksadviseurs zes jonge talentvolle ontwerpers. Aan een Young Innovator wordt een aantal voorwaarden gesteld. Een Young Innovator:

  • is een (team) talentvolle ontwerper(s) met 3-7 jr werkervaring, d.w.z. is na 1 januari 2014 ingeschreven in het Architectenregister, of afgestudeerd aan een opleiding voor ruimtelijk ontwerpers;
  • heeft een eigen bureau hebben of is op een andere manier ondernemend zoals in een collectief of als autonoom ontwerper binnen een organisatie;
  • werkt op multidisciplinaire en innovatieve manier aan ruimtelijke opgaven en kan dat aantonen middels referenties.

Heb je belangstelling?
Ben je geïnteresseerd, maak dan je interesse kenbaar door een e-mail te sturen voor 3 mei 2021 met daarin de volgende punten: :

  • Korte motivatie
  • Beknopte cv
  • Verwijzing naar max 3 projecten/ ontwerpend onderzoeken met korte beschrijving, het liefst met online links.
  • Mogelijke verwijzing naar publicatie of gehonoreerd werk, als prijsvraag, talentselecties e.d

Meer informatie