Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gezocht kandidaten voor Ruimtelijk Traineeship Midden Nederland

26 mei 2021 BNSPOpleidingen

Waterschap Vallei & Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Witteveen + Bos raadgevende ingenieurs, WING

ZOEKEN SAMEN 4 TRAINEES

Profiel
Ben jij de ruimtelijk ontwerper die wil werken aan uitdagende projecten waarin ruimtelijk ontwerp een geïntegreerde opgave is? Wil je je bezig houden met de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van Nederland gericht op een klimaatbestendige inrichting, stad-land interactie en de transitie van energieopwekking, mobiliteit en de landbouw?
Heb je een fascinatie voor het zorgvuldig ruimtelijk begeleiden van deze ontwikkelingen en wil je je met name verder ontwikkelen op ontwerpend onderzoek van het landschappelijk systeem vanuit de sturende werking van de ondergrond (‘eerst bodem en water, de rest komt later’)?

Ben jij de jonge professional die:

 • een master heeft in ruimtelijk ontwerpen op WO-niveau (stedenbouw of landschapsarchitectuur)
 • de ambitie heeft om in twee jaar tijd verschillende werkterreinen te leren kennen
 • een leren-door-doen attitude heeft in een werkomgeving die volop in transitie is
 • bereid is om de 2-jarige geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP) te doorlopen
 • de Nederlandse taal uitstekend spreekt en schrijft
 • AutoCad en Adobe-software beheerst en nieuwe digitale tools zich snel eigen maakt

Wil jij zo snel mogelijk een stevige en zelfstandige professional worden die zich in elk project staande kan houden? Dan is het Ruimtelijk Traineeship iets voor jou!

 Traineeship
In 2 jaar tijd:

 • werk je bij minimaal 2 en maximaal 4 werkgevers, zowel publieke als private partijen: Waterschap Vallei en Veluwe, H+N+S Landschapsarchitecten, Wing en Witteveen+Bos
 • wissel je mogelijk elke zes maanden van werkomgeving en ervaar je de volle breedte van het vak
 • krijg je nieuwe ervaringen mee
 • ontwikkel je nieuwe kennis
 • zet je je tanden in diverse opdrachten
 • bouw je in 2 jaar tijd een groot netwerk op
 • volg je de geïntegreerde route van de beroepservaring (PEP)

Gevraagde competenties

 • een vlot en inspirerend, omgevingssensitief persoon met goede communicatieve eigenschappen
 • in staat om zowel conceptueel als ontwerpend te overtuigen
 • Uitstekende beeldende communicatievaardigheden (zowel digitaal als schetsmatig)
 • een gedreven, ondernemende en zelfstandige werkhouding met het vermogen om snel te kunnen schakelen
 • enthousiast wordt van werken in integrale projectteams en gemotiveerd is om de waarde van interdisciplinair samenwerken te ontdekken
 • over de grenzen van het eigen vakgebied heen kan en wil kijken

 Combinatie 4 werkgevers
Werken voor meerdere werkgevers in 2 jaar betekent snel aanpassen. De werkgevers verschillen in grootte, type opgaven, cultuur en mensen. Samen beslaan ze het totale vakgebied en willen bovendien ook van jou leren. Het traineeship is daarom een uitgelezen mogelijkheid om veel te leren in korte tijd. Over de vakinhoud, maar ook zeker over jezelf.

 Wij bieden

 • 4 werkplekken van een half jaar (32 uur per week) voor 4 trainees bij 4 werkgevers
 • Begeleiding door deskundige vakmensen met verschillende inhoudelijke achtergronden als mentoren
 • Deelname aan en vergoeding van het geïntegreerde programma bij PEP voor de beroepservaringsperiode
 • Een bruto marktconform maandsalaris

Periode
Het traineeship start in overleg, bij voorkeur in september 2021 voor de duur van 2 jaar.

Procedure
Toon jouw ambitie, veerkracht en creativiteit en stuur voor 7 juni 2021 een:

 • Motivatiebrief (in het Nederlands)
 • Kort videofilmpje (maximaal 1 minuut) waarin je aangeeft wat dit traineeship voor jou betekent
 • CV
 • Portfolio: met daarin de meest overtuigende beelden van je favoriete projecten voorzien van een korte omschrijving (ca. 150 woorden per project) van het doorlopen proces en de belangrijkste vondsten

naar Judith Flapper:
j.flapper@bnsp.nl

Uit de sollicitaties worden maximaal 10 kandidaten geselecteerd die worden uitgenodigd voor de selectiedag op 17 juni 2021. Tijdens de selectiedag presenteren de kandidaten zichzelf door middel van een pitch en is er ruimte voor speeddates met de 4 werkgevers. Op basis van de selectiedag worden kandidaten geselecteerd.

Informatie
Voor meer informatie over de vacature, neem contact op met Judith Flapper, BNSP | j.flapper@bnsp.nl
of bel: 0648070793

 

KORTE OMSCHRIJVING PER WERKGEVER

Waterschap Vallei en Veluwe
Waterschap Vallei en Veluwe kenmerkt zich door een grote verscheidenheid aan landschappen. Van de hoge zandgronden en de karakteristieke flanken tot en met klei- en veengebieden in de Gelderse- en de IJsselvallei. Minstens zo dynamisch is het werkveld van ons waterschap. Vernieuwend en altijd op zoek naar samenwerkingsvormen. Door de komst van de Omgevingswet is ons waterschap een serieuze partner bij tal van ruimtelijke initiatieven. Logisch want duurzaam water is een belangrijke drager van ruimtelijke kwaliteit en de opgaven zijn groot. Het waterschap wil bij ruimtelijke ontwikkelingen veel meer gebiedseigen water vasthouden en schoonhouden en water echt als ordenend principe laten zijn zowel boven als onder de grond. Zie ook onze Blauwe Omgevingsvisie 2050 (www.BOVI2050.nl). Wij zijn altijd op zoek naar talenten, deltalenten. Voel jij je aangesproken? Wordt dan trainee!

H+N+S Landschapsarchitecten
H+N+S Landschapsarchitecten is een ontwerpbureau voor landschapsarchitectuur dat bijdraagt aan een betekenisvolle relatie tussen mens en omgeving en functioneert als laboratorium, gericht op samenwerking en innovatie. H+N+S ziet Nederland als een kunstwerk dat nooit af is en waarin nut en schoonheid nauw met elkaar verbonden zijn. Ons werk valt te typeren als ingenieurskunst, met een bijbehorende benadering die het bureau ook buiten de landsgrenzen uitdraagt. H+N+S ziet haar werk als dienstbaar aan de publieke zaak en het bureau ontwerpt en realiseert al meer dan 30 jaar plannen die antwoord geven op de maatschappelijke vragen van vandaag en morgen. Het bureau borduurt hierbij met gevoel voort op de kwaliteit die vanuit de cultuur en geschiedenis worden aangereikt, waarbij H+N+S ernaar streeft voor ingewikkelde vraagstukken eenvoudige, overtuigende én werkzame oplossingen te bedenken.

Witteveen+Bos
Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, ruimtelijke, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Met stedenbouwer Witteveen als een van de founding fathers van Witteveen+Bos zit ruimtelijk ontwerp al decennia in het DNA van ons bureau. Momenteel werken er meer dan 30 vormgevers (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) bij Witteveen+Bos op basis van zijn gedachtegoed aan ingenieuze projecten met een positieve impact en eigen identiteit.
Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.000 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Wing Ruimte en ontwikkeling
Wing werkt als een gids aan de ontwikkeling van het landschap van Nederland. Mensen van Wing onderzoeken, ontwerpen en verdiepen zich bovenal in de leefwereld van mensen die als burger, ondernemer of bestuurder betrokken zijn bij het landschap. We werken met een team van 30 personen uit tal van disciplines, veelal gerelateerd aan onderwerpen in het landelijk gebied en aan water. Binnen Wing opereert een team ruimtelijk domein met vier landschapsarchitecten die werken op verschillende schaalniveaus maar met een accent op de regionale schaal. De rol van het ontwerpen in projecten is uiteenlopend. Soms is het ontwerp onderdeel van een op uitvoering gericht planproces. Vaak is het ontwerp een middel om tot een geintegreerde visie te komen. Daarnaast hanteren we ontwerpend onderzoek om tot innovatie te komen binnen de diverse werkvelden.  Wing is een horizontale organisatie waarin samen werken en samen leren erg belangrijk is. Daarin voorzien we met intervisie, coaching en met persoonlijke aandacht. En we werken geïnspireerd samen aan inhoudelijke vraagstukken om het landschap gezonder, duurzamer en fraaier te maken.  “

Het Ruimtelijk Traineeship is een samenwerking tussen BNSP | NVTL | PEP