Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Geschiedenis

GESCHIEDENIS
De BNSP is een jonge vereniging met een lange geschiedenis en traditie. Zij is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen de BNS (Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen) en de BNP (Bond van Nederlandse Planologen).
In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de stedebouwkunde zich steeds meer als zelfstandige discipline. Op 21 december 1935 richtte een groep stedebouwkundigen, veelal directeuren van particuliere bureaus, de BNS op. Zij waren betrokken bij grote opgaven als de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de inrichting van de IJsselmeerpolders en de bouw van nieuwe steden, zoals Zoetermeer en Nieuwegein. Ook stimuleerden zij een verdere wetenschappelijke verdieping en verbreding van het stedebouwkundige werkveld.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich ook de planologie, een discipline die zich richtte op de ruimtelijke ontwikkeling, het planningsproces en de beleidsvorming op dat gebied. Vanaf 1960 verschenen de nota’s ruimtelijke ordening en in 1965 trad de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. De beroepsgroep groeide en er ontwikkelden zich eigen opleidingen voor de universiteit en de hogeschool. De planologen organiseerden zich in 1988 in de BNP. Vanwege de grote inhoudelijke verwantschap tussen de disciplines planologie en stedebouw was krachtenbundeling een logische stap. In 1998 fuseerden de BNS en de BNP tot de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).