Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Zwolle zoekt Senior Stedebouwkundige

6 maart 2018 Vacatures

Gemeente Zwolle zoekt Senior Stedebouwkundige voor 32 tot 36 uur, HBO+/WO-niveau bij de afdeling Ruimtelijke planvorming van de gemeente Zwolle.

Werkomgeving

De gemeentelijke organisatie staat midden in de Zwolse samenleving en pakt haar rol in de regionale samenwerking. We werken aan een zelfbewuste en vitale stad en doen dat samen met bewoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overige organisaties. ‘Een stad die zo is ingericht dat jij er, in vrijheid en veiligheid, die dingen kunt doen die voor jou belangrijk zijn’ (Omgevingsvisie 1.0, nov 2017). Een stad om trots op te zijn. De gemeente is een prettige en uitdagende werkgever die de dynamiek omarmt, veranderingen met ambitie tegemoet treedt en veel ruimte en verantwoordelijkheid geeft aan haar medewerkers. De missie uit de Omgevingsvisie is er ook voor de medewerkers.

De stad heeft een stevige ruimtelijk fundament en is mooi ingebed in het landschap van de IJssel Vecht Delta. De stedelijke economie floreert dankzij de positie tussen Randstad en Noord en Oost Nederland en de regio met 675.000 inwoners. Wij sturen vanuit die kracht en kwaliteiten. Met die sterke uitgangspositie ontwikkelt de stad zich de komende decennia. Het omarmen van dynamiek betekent steeds weer een andere balans met elkaar vinden. Lange termijn ontwikkelingen die we zien aankomen zijn digitalisering, innovatie van de handel, mobiliteit, circulariteit,  klimaatadaptatie en energietransitie. De maatschappelijke verhoudingen veranderen continue en onze rol verandert mee. Inwoners, onderwijsinstellingen en bedrijven nemen steeds vaker zelf initiatief om maatschappelijke en economische vraagstukken op te pakken. We zijn daarbij altijd op zoek naar mee-koppelkansen en meervoudige waarde-creatie.

De grotere ruimtelijke opgaves waar Zwolle zich voor gesteld ziet betreffen enerzijds stadsuitbreidingen en anderzijds de stad meer stedelijk te maken. En altijd met oog voor de menselijke maat en schaal. Dus zowel stadsdeel Stadshagen en werklocaties als een groter en urbaner centrumgebied. Dit vraagt om grote inzet van de gemeente.

Wat doe je?

 • De senior stedenbouwkundige heeft de verantwoordelijkheid voor een aantal inhoudelijke dossiers, zoals het nieuwe stadsdeel Stadshagen en ontwikkelingen in de bestaande stad;
 • Je brengt de stadsvisie verder, je ontwikkelt deze samen met team door, waarbij je vanzelfsprekend oog hebt voor de verbinding met de openbare ruimte;
 • Met Zwolse nuchterheid, tekenvaardigheid en aanstekend enthousiasme bereik je mensen en verbeeld en verken je integrale oplossingsrichtingen;
 • Je coördineert de werkzaamheden binnen het team samen met de twee senioren en het afdelingshoofd. Dus een plan opstellen en het gesprek aangaan met opdrachtgever of bestuurder over wat haalbaar is. Je maakt een voorstel voor de inzet van capaciteit gedurende het jaar zodat het management daarover kan beslissen;
 • Je hebt een neus voor nieuwe vraagstukken, schat de urgentie/relevantie in en weet ze te agenderen. Je bent het aanspreekpunt voor management en bestuur als het gaat om die nieuwe complexe opgaven, de afstemming ervan en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden. De senioren sturen gezamenlijk en integraal vanuit hun overzicht van en visie op de hele stad, het buitengebied en de regio;

Wie ben je?

 • Wij zoeken een energieke collega met minimaal HBO+ niveau en tenminste 15 jaar werkervaring;
 • Je kunt werken binnen het procesmatig karakter van een gemeentelijke organisatie;
 • Je kunt inspireren en coachen. Je hebt overtuigingskracht op inhoud en treedt met gezag op;
 • Je bestuurlijke gevoeligheid maakt je een goede sparringpartner voor het bestuur, met partners in de stad en collega’s binnen het vakgebied en management;
 • Jij hebt een uitgesproken mening over je vak en hebt respect voor het vak van een ander. Je bent iemand die plezierig een open gesprek aangaat;
 • Competenties als innovativiteit, durf en creativiteit zijn op jouw lijf geschreven.

Salaris: minimaal € 3.348,- (minimum aanloopschaal 11) en maximaal € 5.520,- (maximum functieschaal 12) bruto per maand bij een volledige werkweek. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring. Exclusief 16,8% Individueel keuzebudget op jaarbasis

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met  Janneke Greveling, afdelingshoofd Ruimtelijke Planvorming op telefoonnummer 038-4982135 of met Han Goodijk, telefoonnummer 038-4983353.

Solliciteren

Graag ontvangen wij je motivatiebrief, portfolio en CV  uiterlijk 24 maart 2018.

Via deze link kom je op onze website om te solliciteren