Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


sollicitatie gesloten

18 augustus 2016 Vacatures
logo culemborg

Vacature Stedenbouwkundige bij de gemeente Culemborg

Wij zoeken een stedenbouwkundige (adviseur E, functieschaal 10, 16 uur per week)  die midden in de maatschappij staat, die de stad bekijkt vanuit een helikopter en die van losse onderdelen één geheel kan maken.

Culemborg is een mooie historische stad in beweging. We zoeken met elkaar naar nieuwe wegen in de omgang met inwoners, in de omgang met onze partners en in de omgang met elkaar. Dat doen we op het sociale vlak en op het ruimtelijke vlak. We zoeken elkaar op en gaan met elkaar in gesprek. Samen hebben we bijvoorbeeld een binnenstadsvisie en bijbehorend actieplan opgesteld. Dat gaan we de komende jaren uitvoeren.

Onze inwoners en partners zijn net zo belangrijk als de gemeentelijke deskundigen. Wij zoeken een stedenbouwkundige die in dit boeiende krachtenveld een verbindende rol kan spelen. Die in staat is om het geheel te bekijken en samenhang in verschillende onderdelen kan aanbrengen. Die ook in staat is om het gesprek met alle verschillende disciplines aan te gaan en die daar een advies of plan uit kan destilleren dat voor die situatie het beste is.

Het betekent een luisterend oor hebben, mee kunnen denken met verschillende richtingen, over grenzen heen kunnen kijken. Oog voor wat er speelt in de maatschappij is een belangrijke kwaliteit die we zoeken. Dit geldt ook voor het kunnen uitdragen van een verhaal aan verschillende partijen.

Taken
 • Integrale ruimtelijke visies opstellen
 • Beleidsontwikkeling stedenbouw
 • Begeleiding en adviseren bij plan projecten
 • Stedenbouwkundige ontwerpen en uitwerkingen
 • Formuleren van stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Competenties
 • Samenwerken en verbindend
 • Flexibel
 • Analytisch
 • Communicatief
 • Innovatief
Vaardigheden/ervaring
 • Ervaring met stedenbouw, liefst met brede blik ( landschap, cultuurhistorie, verkeer)
 • Gevoel voor verschillende soorten processen ( ontwerpprocessen, maatschappelijke processen, bestuurlijke processen)
 • Evenwichtig oordeel kunnen geven over ruimtelijke kwaliteit op verschillende schaalniveaus en vanuit een breed perspectief
 • Initiatiefrijk, proactieve houding
Opleiding en ervaring
 • TU of Academie van Bouwkunst
 • Aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 5 jaar.
 • Ervaring met het opstellen van stedenbouwkundige visies en advisering over ruimtelijke projecten.

Wat bieden wij?

De functie is gewaardeerd op functieschaal 10, minimaal € 2.517 (aanloopschaal 9) en maximaal € 4.105 en is een  structurele en uitdagende functie waarbij een vast dienstverband tot de mogelijkheden behoort.

 Informatie

Als je meer informatie wenst over deze vacature, kun je contact opnemen met Christine Dolman (afdelingsmanager stadsontwikkeling), tel. 0345-47700

Solliciteren

Interesse in deze functie? stuur dan je sollicitatiebrief met curriculum vitae vóór 5 september 2016  aan het mailadres van F. Lakhal (sollicitaties@bvowb.nl).

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 14 september (1e gesprek) en op maandagmiddag 19 september (2e gesprek).

gh culemborg