Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Apeldoorn zoekt Stedebouwkundige | medewerker ontwikkeling

23 april 2018 Vacatures

Voor de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving/het team Ruimtelijke Vormgeving is de gemeente Apeldoorn op zoek naar een Stedenbouwkundige. Als stedenbouwkundige bouw je mee aan een aantrekkelijk en goed functionerend Apeldoorn. Samen met partners en collega’s maak je een uitnodigende leefomgeving waar mensen goed kunnen wonen, werken en genieten.

Naast inhoudelijke kennis en het vermogen om te verbeelden zijn we op zoek naar iemand die samen met collega’s en partners zoekt naar creatieve en innovatieve oplossingen die passen bij de strategische ambities van Apeldoorn en bij de Omgevingswet die op ons afkomt.

Bedrijfsinformatie

De gemeente Apeldoorn is als stad en organisatie volop in beweging. Met ruim 160.000 inwoners zijn we de 11e gemeente van Nederland. De organisatie bestaat uit 1.300 medewerkers verdeeld over 11 eenheden, waaronder de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving.

Apeldoorn is een veelzijdige stad met lef! Van de hoge droge Veluwe tot de broeklanden aan de oostzijde. Van agrarische enclave tot binnenstedelijke industriële complexen. Van Paleis Het Loo tot het iconische gebouw van Centraal Beheer. Apeldoorn toont lef met het organiseren van grootschalige evenementen zoals de start van de Giro en het Glazen Huis, maar ook door beken en sprengen weer terug te brengen in het openbare gebied. Zelfs midden in de binnenstad. En lef met vernieuwend beleid wat leidde tot de “Nu al eenvoudig beter” prijs. Naast een bijzondere woonstad met hoogwaardige, veelal groene, woonmilieus, kent Apeldoorn ook veelzijdige werkgelegenheid in de sectoren informatie- en communicatietechnologie, toerisme, zakelijke dienstverlening, maakindustrie en zorgsector. De komende jaren werkt de stad op innovatieve wijze verder aan comfortabele woonmilieus met bijbehorende voorzieningen, het toeristisch toplandschap en de lokale economie.

Een organisatie met 1.300 medewerkers die werken vanuit de kernwaarden: betrokken, uitnodigend en slagvaardig. Samenwerken en leren zijn belangrijk.

Over de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving

De eenheid Ruimtelijke Leefomgeving is verantwoordelijk voor enerzijds beleid, programmering en investeringen in de fysieke leefomgeving en anderzijds voor ruimtelijke ordening en de juridische-planologische taken die daarmee samenhangen. De eenheid bestaat uit vijf teams, waaronder het team Ruimtelijke Vormgeving.

Door veranderingen op rijks- provinciaal, regionaal- en lokaal niveau, staat de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving en daarmee het team Ruimtelijke Vormgeving de komende jaren voor een aantal kernopgaves te weten:

 • implementatie van de Omgevingswet;
 • het versnellen van de doelstellingen klimaatadaptatie, energie, circulaire economie en cleantech;
 • het verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
 • gerichte gebiedsontwikkeling met publiek-private partners en andere overheden;
 • het verbeteren van de kwaliteit van leven in de buurt, wijk en dorp.

Over het team

Stedenbouwkundigen, planologen, archeologen, cultuurhistorici, adviseurs cultuur en adviseurs in de fysieke leefomgeving zijn collega’s die je in het team Ruimtelijke Vormgeving aantreft. Samen met partners bouwen we aan een aantrekkelijk en goed functionerend Apeldoorn waar mensen goed kunnen wonen, werken en genieten. De kookboeken voor het landschap, de stad en het dorp inspireren inwoners om zelf aan de slag te gaan met de eigen woonomgeving. Daarnaast zijn we voortdurend bezig om de kwaliteit van de stad en het buitengebied op een hoog niveau te houden door middel van bijvoorbeeld het gevelfonds en een vernieuwende aanpak voor de binnenstad. Onlangs is het nieuwe Welstandsbeleid van kracht die al anticipeert op de komst van de Omgevingswet.

Functieomschrijving

Als Stedenbouwkundige ben je verantwoordelijk voor:

 • Het signaleren, agenderen, visievorming en vooral het tot uitvoer brengen van verfrissende (ruimtelijke) ingrepen die helpen om de stad, het landschap en de dorpen toekomstbestendig te maken. Verbinden van de klassieke vaardigheden van de Stedenbouwer aan die van een vernieuwer. Dromen mag, maar altijd met realiteitszin en uitvoeringsgericht. Ook het verbinden van vakdisciplines en thema’s is van belang om te komen tot integrale producten. Altijd vanuit een grondige analyse en de drang om te innoveren.
 • Het participeren in diverse gemeentelijke ruimtelijke beleids- en ontwikkelingsprojecten en het zorgdragen voor de stedenbouwkundige inbreng. Je bestudeert, analyseert en ontwerpt Stedenbouwkundige opgaven mede in relatie tot andere beleidsterreinen en weet deze op inspirerende wijze te verbeelden.
 • Het zorgdragen voor de integrale ruimtelijke kwaliteit in samenhang met beeldkwaliteit, buitenruimte en landschap. Je bent daarbij verantwoordelijk voor een goede vertaling en afstemming van het Stedenbouwkundig ontwerp naar de daarop volgende concrete inrichtingsplannen, bestemmingsplannen en omgevingsplannen.
 • Je adviseert over concrete (particuliere) bouwinitiatieven, toetst deze en voert overleg met andere afdelingen en derden.

Functie-eisen

 • Je hebt kennis van en een visie op trends en ontwikkelingen in het ruimtelijk domein zoals de Omgevingswet, klimaatadaptatie en burgerparticipatie, implementeert deze kansen in je dagelijkse werk en neemt actief deel aan het debat over deze thema’s.
 • Je hebt aantoonbare ontwerp- en presentatie- en communicatiekwaliteiten. Je maakt daarbij gebruik van de mogelijkheden van het ruimtelijk (en 3D) verbeelden en op een interactieve wijze bereiken van andere actoren in het ruimtelijke domein.
 • Je werkwijze en denkniveau is integraal en past in de hedendaagse gemeentelijke omgeving die toewerkt naar de nieuwe omgevingswet, waarbij een projectresultaat niet een optelsom is van de eisen van de verschillende toetsende vakdisciplines, maar een integrale afweging van doelen en belangen.
 • Je hebt een sterke pro-actieve en klantgerichte houding en beschikt over een grote mate van zelfstandigheid met het vermogen om in teamverband te kunnen opereren. Je werkt samen met collega Stedenbouwers, maar ook met andere collega’s binnen de gemeente.
 • Je beschikt bij voorkeur over een afgeronde WO opleiding, richting Stedenbouw en hebt brede en actuele kennis van het vakgebied en ook van de wettelijke kaders.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je:

 • Een functie van 32 uur in een open en ambitieuze organisatie, met volop ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Een salaris van minimaal € 2795,- (schaal 10) en maximaal € 4.859,- bruto per maand (schaal 11) bij een 36-urige werkweek.
 • Een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket met een vrij besteedbaar budget (IKB) bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget, inclusief vakantietoelage en eindejaarsuitkering, besteedt.

Contactinfo

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Ellen Luten, teammanager Ruimtelijk Vormgeven, via telefoonnummer 055-5801447.

Solliciteren?
Reageren kan alleen via deze solliciteer button.  In verband met het digitale proces kunnen we te laat binnengekomen reacties of op een andere manier ingediende sollicitaties niet in de procedure meenemen.

Wij zien je reactie graag uiterlijk 10 mei 2018 tegemoet.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.