Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Fontys Tilburg start cursus Stedenbouw voor Professionals

26 september 2017 netwerk

 

De cursus is bestemd voor (ruimtelijke) professionals (bouwplantoetsers, RO-beleidmakers, gemeentelijk planologen e.d.) met en zonder ervaring in het ontwerpen. Evenmin zijn er eisen gesteld aan de tekenvaardigheden van de deelnemers.
Een belangrijk uitgangspunt is dat de cursisten interesse/betrokkenheid hebben in/bij (fysieke) stedelijke vraagstukken en de manier waarop daarvoor ruimtelijke antwoorden geformuleerd kunnen worden.

Stedenbouw vertolkt een belangrijke rol in het ruimtelijk vormgeven aan stad en land. Innovatie, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende economische omstandigheden vragen om een continu veranderend programma en daarmee aanpassing onze omgeving. Om de transformatie en herstructurering van de bebouwing en de openbare ruimte mede vorm te geven, is kennis van de ruimtelijke opgave essentieel.

De cursus Stedenbouw voor Professionals biedt cursisten een handvat om de ruimtelijke en stedenbouwkundige componenten van het vakgebied te verdiepen. De ambitie van de cursus is om de deelnemers te trainen in de volgende aspecten:
– Het beter kunnen formuleren van ruimtelijke opgaven;
– Het begrijpen in de taal van ontwerpers om zo beter met ontwerpers te kunnen communiceren;
– Het beter kunnen doorgronden van ontwerpen / ontwerpvoorstellen;
– Het verbeteren van het opdrachtgeverschap bij ruimtelijke vraagstukken.

De cursus vindt plaats in Tilburg en start vanaf dinsdag 31 oktober a.s.

Bent u geïnteresseerd of denkt u aan een collega? Stuur vooral deze informatie door.
Voor aanmelding en meer informatie klik hier of neem contact op met Ingrid Westendorp |  tel:0885070291 i.westendorpvanoeteren@fontys.nl

Download hier de brochure over de cursus.