Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Federatie Ruimtelijke Kwaliteit | interview Hans Leeflang

11 juli 2017 netwerk

De komende 25 jaar zal Nederland weer verbouwd worden. Hans Leeflang, 45 jaar topambtenaar bij het rijk, is van nature optimist, maar hij acht het niet vanzelfsprekend dat we over een kwart eeuw trots terug kijken. Hij stamt nog uit de tijd dat ruimtelijke ordening als normale taak van de overheid werd beschouwd en hij kan het moment waarop de ruimtelijke ordening uit Nederland verdween precies aanwijzen: het gedoogkabinet Rutte I (2010).

‘Toen is het gebeurd. De politiek heeft zich toen niet afgewend van de ruimtelijke ordening, maar zich er juist mee bemoeid. De VVD is altijd voor deregulering: hoe minder overheid hoe beter. Het CDA is vanouds lokaal georiënteerd en verwelkomt decentralisatie, en de PVV zag ruimtelijke ordening als een linkse hobby.’

 Lees hier het interview, gepubliceerd door Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en geschreven door Marijke Bovens