Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Factsheet pilots Energie en Ruimte

8 maart 2018 BNSPKennislab

Pilots Energietransitie en Ruimte

In 2017 hebben in BNSP-verband 3 gemeenten en adviesbureaus in opdracht van het ministerie van IenM/BZK ervaring opgedaan met de borging van de energietransitie in het ruimtelijke domein. In het bijzonder hebben zij geëxperimenteerd met de integratie van energieambities in de beoogde nieuwe planfiguren omgevingsvisie en omgevingsplan. Helpt de nieuwe Omgevingswet gemeenten bij de opgaven rondom de energietransitie? De lessen uit deze pilots zijn gebundeld in de factsheet ‘Energie en Ruimte – lessen uit de BNSP pilots’.

Uit de pilots komt de expliciete oproep om verder te experimenteren.

Daartoe heeft het Ministerie van BZK aan de BNSP de opdracht gegeven een Masterclass Energie en Ruimte organiseren. De uitnodiging daartoe is eind januari verzonden aan de leden van de BNSP.

De masterclass is bedoeld voor professionals (gemeenten, adviesbureaus, zzp’ers) die al enige tijd in de praktijk bezig zijn met de integratie van de twee domeinen (energietransitie en ruimte), en tegen concrete vragen aanlopen. In de masterclass delen we ervaringen, bouwen we gezamenlijk kennis op en gaan we met experts op concrete thema’s in discussie over de ingediende cases.

Inhoudelijk organisatoren van de Masterclass zijn Geiske Bouma en Alexander Woestenburg van TNO, Frank Gorissen, Ruud Louwes en Adna Hasic van Kennislab. TNO zal  naar aanleiding van de Masterclass factsheet nr 2 Energie en Ruimte schrijven. Uiteraard wordt deze t.z.t. ook op de website van de BNSP geplaatst.

Meer informatie over de masterclass