Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Factsheet masterclass Energie en Ruimte

27 september 2018 BNSPKennislab

De BNSP heeft voor het ministerie van BZK een drietal pilots uitgevoerd om de koppeling tussen de energietransitie en het instrumentarium van de Omgevingswet te testen. Dit is vervolgens in twee masterclasses verrijkt met inbreng vanuit een grotere groep gemeenten. Dit laat zien dat er nog genoeg uitdagingen zijn om energie en ruimte verder met elkaar te verbinden. De Omgevingswet biedt daarin zeker kansen. Dit traject heeft een factsheet opgeleverd met de geleerde lessen uit de pilots, handvatten voor gemeenten en een agenda voor vervolg.

De factsheet is hier te downloaden