Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Excursie Zilverackers |Een nieuw levend dorp in Brabant?

7 april 2017 BNSP

Ga je mee? Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Zilverackers is het plan voor een verzameling van nieuwe dorpen aan de rand van Veldhoven. De gemeente Veldhoven heeft een opgave om 2700 woningen te bouwen. Ontwerpbureau Wissing heeft hiervoor een uniek concept ontworpen dat uitgaat van een aantal vrij liggende dorpen geïntegreerd in het huidige Kempische landschap. Hoewel het masterplan van voor de crisis is en niet specifiek het ontwerpen in participatie met de burger als uitgangspunt heeft, legt het plan nadrukkelijk relaties met het maken van leefbare dorpen en steden. Meer info en aanmelding