Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Ervaring gezocht met omgevingsvisies – uitnodiging voor de 2e tranche pilots omgevingsvisies

3 februari 2017 BNSP

Beeldmerk OTthumb

Er is nog veel te ontdekken in het kader van de omgevingswet! Veel BNSP-leden zijn hier momenteel mee bezig net zoals de BNSP zelf. De BNSP wordt  steeds meer gezien als partij in deze! 

In dit kader 2 oproepen: Heb je als projectleider al ervaring opgedaan met het maken van omgevingsvisies, dan is Yos Purwanto van het ministerie van I&M  op zoek naar je: Door een serie van reflectie-interviews met de projectleiders wil zij jullie startervaring combineren en toegankelijk maken voor andere betrokkenen bij de omgevingsvisie. Yos Putwanto heeft de BNSP benaderd om met projectleiders in contact te komen. Ben je betrokken bij een omgevingsvisie, schrijf je dan nu in voor de 2e tranche pilots.