Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


EO Wijers Prijsvraag 2019-2020

26 juni 2019 netwerk

Eo Wijers Prijsvraag 2019-2020 is van start!

Voor deze editie, de ‘Regionale Ontwerpstudies’ , is het bestuur van de Eo Wijers Stichting op zoek naar verrassende ideeën, scherpzinnige visies en intelligente ontwerpoplossingen voor het platteland van morgen. De Regionale Ontwerpstudies 2019-2020 gaan over de zoektocht naar nieuwe antwoorden voor duurzame kringlooplandbouw, in relatie tot andere grote opgaven die in de geselecteerde gebieden spelen. Met grondgebruik dat zich beweegt binnen ecologische, milieuhygiënische en dierenwelzijnsgrenzen. De stichting kiest deze keer voor een dialoog met opdrachtgevers in specifieke studiegebieden, waar regionale partijen al met dit complexe vraagstuk worstelen. Ontwerpers, onderzoekers en opdrachtgevers worden uitgedaagd perspectieven te schetsen voor een veelzijdig en vitaal landelijk gebied.

Kijk hier voor meer informatie over de opgave, het uitvraagdocument en voor aanmelding