Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Energietransitie als gebiedsontwikkeling | Maandag 18 november | Pakhuis De Zwijger

4 november 2019 netwerk
Foto: Nederland Boven Water

De energietransitie is een complexe opgave. Door het toevoegen van windmolens, zonnepanelen, nieuwe infrastructuur, zowel boven- en ondergronds, dreigt ons hooggewaardeerde landschap sterk te verrommelen. Waar Nederland zich heeft bewezen als koploper op het gebied van architectuur, landbouw, planologie en waterbouw moeten we ons nu bewijzen met onze prestaties op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling. Hoe kan Nederland een wereldlaboratorium worden voor effectief, duurzaam en participatief realiseren van integrale en complexe opgaven binnen de energietransitie?

Met zijn boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’ laat bestuurskundige Peter van Rooy zien hoe Nederland weer tot de top van de wereld kan behoren als het gaat om integrale gebiedsontwikkeling, startend vanuit de energietransitie.

Kom naar Pakhuis De Zwijger, informeer je en ontvang gratis het boek ‘Energietransitie als gebiedsontwikkeling’! Sprekers zijn onder anderen Hans Mommaas (Hoogleraar en algemeen directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving), Sybilla Dekker (Minister van de Staat) en Brigitte Vlaswinkel (Research director bij Oceans of Energy).

Meer info over programma, sprekers en aanmelding