Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Een nieuwe fase voor de Levende Stad

8 januari 2019 netwerk

Na zeven mooie, inspirerende en avontuurlijke jaren breekt er voor de Levende Stad een nieuwe fase aan. Het netwerk houdt op te bestaan en we richten ons erop de filosofie in praktijk te brengen.

In de afgelopen zeven jaar is er binnen, met en door het netwerk van de Levende Stad veel werk verricht. De filosofie van de Levende Stad is breed onder de aandacht gebracht. Met wat begon met het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’, werd gevolgd door talloze lezingen, workshops en netwerkactiviteiten.

In het netwerk hebben we kennis gedeeld en inspiratie opgedaan, met excursies, bijeenkomsten en discussies. En we ontwikkelden een aantal producten. Tegelijkertijd wordt in de samenleving de urgentie tot verandering steeds breder gedeeld en zijn circulaire en duurzame processen in toenemende mate onderdeel van het denken en doen. Voor de Levende Stad is daarom een volgende fase aangebroken. Een fase waarin we de filosofie toepassen in duurzame projecten, innovatieve producten en interactieve processen. En waarin we ons erop richten de theorie in praktijk te brengen.

Een andere fase vraagt om een nieuwe structuur en organisatie. Daarom is per 1 januari 2019 de Levende Stad als stichting opgehouden te bestaan en zijn de netwerkactiviteiten beëindigd. Zo ontstaat er ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

De Levende Stad blijft als filosofie samenhang bieden in uw uiteenlopende ambities voor duurzaamheid. Het beeldmerk van de Levende Stad staat voor projecten, die zich onderscheiden in hun bijdrage aan een stad of leefomgeving met toekomst en voor initiatieven om elkaar te inspireren, bijvoorbeeld bij excursies. Onze website www.delevendestad.nl blijft in de lucht, zodat u ons altijd kunt vinden.

We brengen de filosofie in praktijk, dankzij de producten die we de afgelopen jaren ontwikkelden. Zo is er een meetsysteem, dat in beeld brengt in hoeverre een plan een stap vooruit betekent voor de stad. Daarnaast stelden we een strategie op om voortvarend met een omgevingsvisie te starten. Het boek krijgt een dynamisch vervolg in de vorm van een website, die de kennis op het gebied van duurzaamheid borgt en toegankelijk maakt. Zo blijft de Levende Stad samenhang bieden, zodat maatregelen voor klimaat, energie, circulaire processen en sociale trends in onze leefomgeving elkaar versterken.

De Levende Stad

info@delevendestad.nl

www.delevendestad.nl

 

Amersfoort, 4 januari 2019