Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

De werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO) is samengesteld uit leden van zowel NVTL als BNSP.

Doel van de werkgroep is ‘het stimuleren van het op zodanige wijze ontwerpen, bouwen en inrichten, gebruiken en beheren van de leefomgeving, dat de gezondheid, vitaliteit en toekomst van aarde, natuur, mens en milieu worden gegarandeerd voor nu en in de toekomst’ . De werkgroep investeert hiertoe in het vergaren van kennis, het genereren van kennis en het uitdragen van kennis. Vanuit onze missie organiseren wij onder andere workshops, lezingen, excursies in binnen- en buitenland en netwerkbijeenkomsten. Wij zijn gesprekspartner voor alle deelnemers in het ontwerpveld en iedereen die geïnteresseerd is in duurzame ontwikkeling.

Contact:bert@bvreuring.nl

Publicatie: Responsieve publieke ruimte, 2019

BNSP

Excursie naar Landgoed Zuylestein vanwege stormschade geannuleerd

(bron: website www.landgoed-zuylestein.nl) Helaas heeft de werkgroep DSO de excursie naar Landgoed Zuylestein moeten annuleren. Het landgoed en zijn omgeving heeft zware stormschade opgelopen tijdens.

Lees meer