Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


DNR voor stedenbouwkundigen

De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.

DNR is bedoeld voor alle adviseurs in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars.
De DNR is bedoeld voor adviesopdrachten en is daarom ten principale ongeschikt voor projectontwikkeling- en realisatieopdrachten. De DNR is bovendien gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden altijd na te gaan of de DNR geschikt is. (Onderdelen van) de DNR kunnen in strijd zijn met dwingend recht van het betreffende land.

Lees alles over de DNR op de website van de BNA

(Bron BNA)