Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Deelnameformulier

 

Deelnameformulier oproep Woonwijk als noviteit
Lid BNSP/NVTL *
Beschrijf in 1 A4 je idee en hoe je dit denkt uit te werken in je ontwerp- en ontwikkelstrategie mocht je geselecteerd worden voor de 2e fase. Vermeld je titel. Gebruik het reglement als leidraad en upload je idee als pdf. *
Maximale uploadgrootte: 134.22MB
Presenteer in 2 A4 welke associatieve beelden (referentiebeelden) je hebt bij je idee en vermeld de titel van je inzending en de bron van de beelden. Gebruik het reglement als leidraad en upload je beelddocument als pdf. *
Maximale uploadgrootte: 134.22MB
Door het versturen van dit deelnameformulier verklaar ik akkoord te gaan met het reglement Oproep Woonwijk als noviteit. Nieuw elan voor wonen en leven in het centrum van Geleen. *

 

 

BNSP

Tegen de versplintering | essay van Michelle Provoost | BNSP/NVTLdag ‘de woonwijk als noviteit’

Ín het kader van de oproep ‘de woonwijk als noviteit’ die op de BNSP/NVTLdag op 6 februari 2020 werd aangekondigd en nu is uitgeroepen,  heeft.

Lees meer