Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De woonwijk als noviteit, hoofdartikel in Stadswerk

8 december 2021 BNSP

Onze oproep De woonwijk als noviteit, die afgelopen jaar in het stadscentrum van Geleen heeft plaats gevonden, heeft de Michiel Smit hoofdredacteur van Stadswerk ertoe aangezet om aan deze oproep en het vervolg ervan een groot artikel te wijden binnen het themanummer toekomstbestendige openbare ruimte.
” Veel stadscentra kampen met winkelleegstand, niet in de laatste plaats het Limburgse Geleen. Een ideeënoproep werd aangegrepen om dit op een innovatieve manier aan te pakken. Er kwamen twee concepten uit voort die nu verder worden uitgewerkt. Heeft Geleen hiermee een nieuwe formule te pakken die ook elders is toe te passen?”

Volgens Jacqueline Tellinga, initiator van De woonwijk en bestuurslid BNSP is dit zeker het geval.
“Met ‘De woonwijk als noviteit’ willen we ruimte geven aan vrijmoedige ontwerpideeën voor woonmilieus. Geleen laat dat zien voor winkelgebieden met veel leegstand. We zijn nu bezig met een
nieuwe casus, waarbij optimistische ontwerpen voor woonmilieus vanuit weer een heel ander perspectief worden verkend”.

Lees hier het hele artikel

foto cover: ©BNSP/Jacqueline Tellinga
foto:© Adrienne Norman