Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Woonwijk als noviteit | BNSP/NVTL dag

22 januari 2020 BNSP

Save the date, donderdag 06 februari 2020

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

inloop 10.00, start 10.30, einde 15.30

Onder leiding van moderator Guido Wallagh wordt gereflecteerd op ‘woonwijk als noviteit’.

Welke ideeën leven voor onze nieuwe woonwijken? Welke optimistische en vrijmoedige voorstellen zijn denkbaar nu het tijdperk van de Vinex voorbij is? De maatschappelijke opgaven zijn inmiddels drastisch veranderd en gemeenten willen nu leegkomende plekken bebouwen en bestaande wijken transformeren.

We hebben vier mooie keynote sprekers op het programma staan: Emiel Reiding, directeur NOVI ministerie van BZK met het laatste nieuws: NOVI, waar staan we; Bertram de Rooij van Wageningen Environmental Research vertelt over het onderzoek ‘Nederland in 2120 een groen land met brede rivieren’; Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft reflecteert over de Nederlandse woningbouwopgave en Michelle Provoost, Crimson Historians an Urbanists verbindt onze rijke stedenbouwtradities aan het nu. Als laatste spreekt Jacqueline Tellinga, BNSP, over de opgave woonwijk als noviteit.

 

 

PROGRAMMA

10:00

 

Inloop

10:30 Welkom door moderator Guido Wallagh en inleidend gesprek met voorzitters Stefan Bödecker, BNSP en Ben Kuipers, NVTL
HET NEDERLAND VAN 2120
10:45 Emiel Reiding, directeur NOVI, ministerie van BZK
11:30 Bertram de Rooij, Wageningen Environmental Research; Nederland in 2120
12:15 Lunch
WOONWIJK ALS NOVITEIT
13:00 Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
13:45 Michelle Provoost, Crimson Historians and Urbanists
14:30 Jacqueline Tellinga, BNSP
15:00 Zaaldiscussie over woonwijk als noviteit onder leiding van Guido Wallagh
15:30 Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

 

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. In geval van je afmelding ná 31 januari 2020 of een no-show krijg je € 45 in rekening gebracht.

Meld je aan.

BNSP/NVTLdag | Woonwijk als noviteit
Lid BNSP-NVTL-Geen lid *