Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Woonwijk als noviteit | BNSP/NVTL dag

22 januari 2020 BNSP

Save the date, donderdag 06 februari 2020

Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

inloop 10.00, start 10.30, einde 15.30

Onder leiding van moderator Guido Wallagh wordt gereflecteerd op ‘woonwijk als noviteit’.

De huidige woningbouwopgave is groter dan de Vinex-opgave destijds. Welke optimistische en vrijmoedige voorstellen zijn denkbaar nu het tijdperk van de Vinex voorbij is?  Onze woonwijken komen voort uit een rijke ontwerp- en planningstraditie. Met grote stadsontwikkelingen van ontwerpers als Berlage, Stam-Beese, Granpré Molière en Van Eesteren. Later gevolgd door overheidsprogramma’s als het groeikernenbeleid en de Vinex die een goede en rechtvaardige indeling van de ruimte beoogden. Dat ging gepaard met een ontwerpimpuls van toonaangevende ontwerpers. Wat is de volgende stap? De maatschappelijke vraagstukken zijn sindsdien drastisch veranderd. Denk alleen al het gezond houden van de aarde, de dubbele vergrijzing – enerzijds worden we met zijn allen steeds ouder en anderzijds groeit het aandeel ouderen – en het verdampen van de sociale mix van bewoners in de corporatiewoningen.

We roepen ontwerpers en planologen op om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp én ontwikkelstrategie voor de woonwijken van de toekomst. Dit zijn meer dan ooit een potpourri aan plekken: vergeten plekken, nieuwe en te transformeren plekken.

Ochtendprogramma: Nationale denkkracht

Emiel Reiding, directeur NOVI (Nationale Omgevingsvisie), ministerie van BZK, presenteert de stand van zaken: NOVI waar staan we. Bertram de Rooij, Wageningen Evironmental Research, vertelt over het spraakmakende onderzoek Nederland 2120 een groen land met brede rivieren. Deze presentaties nemen ons mee naar de opgaven waar we in Nederland voor staan. Met als opmaat een schoon en groen Nederland in 2120 waar het goed wonen en leven is.

Middagprogramma: Woonwijk als noviteit

Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft reflecteert over de woningbouwopgave en de rol van de ontwerpers en Michelle Provoost, Crimson Historians an Urbanists verbindt onze rijke stedenbouwtradities aan het nu. Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP, spreekt over de opgave woonwijk als noviteit.

 

PROGRAMMA

10:00

 

Inloop

10:30 Welkom door moderator Guido Wallagh en inleidend gesprek met voorzitters Stefan Bödecker, BNSP en Ben Kuipers, NVTL
HET NEDERLAND VAN 2120
10:45 Emiel Reiding, directeur NOVI, ministerie van BZK
11:30 Bertram de Rooij, Wageningen Environmental Research; Nederland in 2120
12:15 Lunch
WOONWIJK ALS NOVITEIT
13:00 Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft
13:45 Michelle Provoost, Crimson Historians and Urbanists
14:30 Jacqueline Tellinga, BNSP
15:00 Zaaldiscussie over woonwijk als noviteit onder leiding van Guido Wallagh
15:30 Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

 

De bijeenkomst is vrij toegankelijk. In geval van je afmelding ná 31 januari 2020 of een no-show krijg je € 45 in rekening gebracht.

Meld je aan.

BNSP/NVTLdag | Woonwijk als noviteit
Lid BNSP-NVTL-Geen lid *