Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De Stad van de Toekomst | oproep

1 december 2017 netwerk

Op 10 januari gaat de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ van start. In deze studie wordt aan de hand van vier casussen van 1x1km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven gekeken naar nieuwe manieren van stad maken.

 

De onderliggende vraag is hoe we in tijden van de volgende stedelijke verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties.

 

Hoogste tijd voor een integrale visie

Kunnen we met elkaar zorgen voor een systeemsprong die een duurzame toekomst voor de stad borgt? Kunnen we daarbij verder kijken dan alleen naar een sectorale opgave of specifieke transitie? En hoe zien de nieuwe systemen en interfaces er dan uit? Wat is hiervoor nodig en tot welke (eind)beelden kan dit leiden?
Met de ontwerpstudie ‘De stad van de toekomst’ willen we samen met ontwerpers, gemeenten en andere stakeholders antwoorden vinden op deze vragen, en zo richting geven aan de toekomstige gebiedsontwikkelingen. De studie is dan geslaagd als we scenario’s en eindbeelden hebben ontwikkeld en met elkaar ontwikkelpaden hebben bedacht, die laten zien hoe we er ook daadwerkelijk kunnen komen. Kortom: We willen de stad van de toekomst voorstelbaar maken, en dat op een vierkante kilometer waar alles bij elkaar komt.

Topteams gezocht

Architecten worden uitgenodigd om zich in multidisciplinaire teams (dus samen met stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeerskundigen, ruimtelijk economen, etc.) in te schrijven voor deze studie. Tot in het najaar van 2018 wordt samen met de stakeholders op een level playing field gewerkt aan een reeks oplossingsrichtingen en strategieën voor een van de vier testlocaties. De 8 teams die worden geselecteerd, ontvangen een onkostenvergoeding.

Lees via deze link meer over de ontwerpstudie

Meld je aan voor de informatiebijeenkomst (geen kosten aan verbonden)

De studie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, Vereniging Deltametropool, de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van BZK.