Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatieEen ontwerpende verkenning naar het Nederland van later

De BNSP en de NVTL nodigen de vakgemeenschap uit om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder.

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ zoeken we naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In vier regio’s zoeken we naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend!

Gezocht: omgevingskwaliteit!

Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote  maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is een eerste richting gegeven. Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving, en een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen.

 Uitdaging: ontwerpkracht!

Wij dagen jou uit om in een multidisciplinair team ontwerpend onderzoek te doen in één van de vier regio’s. Met ‘Regio van de Toekomst’ vragen wij jou om te werken aan een gebiedsgerichte verkenning voor de regio., Elke regio voert één van de opgaven uit de startnota op als primair vertrekpunt. De overige opgaven spelen uiteraard een rol en zijn verweven met het primaire thema.

De vier regio’s met hun primaire opgaven

  1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam.
    Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam!
  2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta. Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk!
  3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem – Nijmegen (incl. Ede – Wageningen). Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen!
  4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland. Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders!

Doe mee: geef je op voor 4 juli!

Wij zijn op zoek naar teamleden;  planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken. De teams bevatten bij voorkeur 2 of meerdere leden van BNSP of NVTL.

Ken jij één van deze regio’s goed of ken jij de specifieke opgave die centraal staat. En wil je mee ontwerpen aan de toekomst van Nederland? Hier kan je je inschrijven als ontwerper of deskundige meedenker bij een van de opgaven, en deelnemen aan een van de ontwerpteams.

Lees meer over Regio van de Toekomst, de context.

Lees meer over de NOVI opgaven

 

Nieuws


04 juli 2018

Kennismaking en matchmaking regio's, teams en teamcaptains

  • Wanneer: 4 juli
  • Waar: De Hoefslag Barneveld
  • Adres: Wencopperweg 52, 3771 PP
  • Tijd: 9:30 – 12:00

Reserveer 4 juli in je agenda! Dan vindt de matchmaking plaats van het project Regio van de Toekomst en teamleden die zich hebben ingeschreven. Kom op 4 juli naar Barneveld om kennis te maken met de regio van je voorkeur en de captains die de teams  gaan leiden.

lees meer en meld je aan

20 juni 2018

Teamleden gezocht

Wij zijn op zoek naar teamleden;  planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken. De teams bevatten bij voorkeur 2 of meerdere leden van BNSP of NVTL. Informatie en mogelijkheid tot inschrijving als teamlid of deskundig meedenker vind je hier .

lees meer en meld je aan

18 juni 2018

Oproep: Ontwerp mee aan de Regio van de Toekomst!

Stedebouwers, landschapsarchitecten, planologen en ontwerpers van Nederland, worden door de voorzitters van de BNSP en NVTL opgeroepen om mee te werken aan vier regionale opgaven in het kader van de NOVI.

lees hier gehele oproep

01 juni 2018

Winnaars stiftenstrijd Bekend!

Gedurende één dag hebben 10 teams bestaande uit jong professionals zich over de thema’s van de Regio van de Toekomst gebogen. De winnaar pitchen hun ontwerp tijdens de kickstartdag op 13 september. Meer informatie en programma volgt.

Lees meer