Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatieRegio van de Toekomst

De BNSP en de NVTL nodigen de vakgemeenschap uit om een krachtige bijdrage te leveren aan de regionale en nationale beleidsontwikkeling, en de Nationale Omgevingsvisie in het bijzonder.

Met het initiatief ‘Regio van de Toekomst’ zoeken we naar regionale perspectieven op de grote maatschappelijke opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In vier regio’s zoeken we naar slimme, innovatieve combinaties van deze opgaven en de vertaling hiervan naar vernieuwende ruimtelijke perspectieven. Integrerend, innoverend en inspirerend!

Gezocht: omgevingskwaliteit!

Er is veel nieuwsgierigheid naar de manier waarop de NOVI zal omgaan met de grote  maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie, gezondheid of circulariteit. Met de startnota van de NOVI is een eerste richting gegeven. Vier samenhangende opgaven zijn geformuleerd: duurzame economie, klimaatneutrale samenleving, toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving, en een waardevolle leefomgeving.

Deze opgaven komen in volle omvang samen in de regio. Op regionaal niveau ligt bij uitstek de opgave om de vier NOVI-opgaven met elkaar in samenhang te brengen en te integreren. Ontwerpkracht is nodig om die samenhang en de omgevingskwaliteit centraal te stellen. Het ministerie is op zoek naar krachtige beelden die het Nederland van morgen verhelderen.

 Uitdaging: ontwerpkracht!

Wij dagen jou uit om in een multidisciplinair team ontwerpend onderzoek te doen in één van de vier regio’s. Met ‘Regio van de Toekomst’ vragen wij jou om te werken aan een gebiedsgerichte verkenning voor de regio. Elke regio voert één van de opgaven uit de startnota op als primair vertrekpunt. De overige opgaven spelen uiteraard een rol en zijn verweven met het primaire thema.

De vier regio’s met hun primaire opgaven

  1. Duurzame economie: stedelijke as Den Haag – Rotterdam.
    Werk aan de ruimtelijke uitwerking van circulariteit in de regio Den Haag – Rotterdam!
  2. Klimaatneutrale samenleving: Waddenkust, met de focus op de Eemsdelta. Laat zien hoe de Eemsdelta regio kan bijdragen aan het energie- en klimaatvraagstuk!
  3. Bereikbare woon- en werkomgeving: regio Arnhem – Nijmegen (incl. Ede – Wageningen). Combineer slimme mobiliteit en verstedelijkingsdruk in de regio Arnhem Nijmegen!
  4. Waardevolle leefomgeving: Flevoland. Verken hoe landbouw kan innoveren in relatie tot andere maatschappelijke opgaven in de Flevopolders!

Lees meer over Regio van de Toekomst, de context.

Lees meer over Regio van de Toekomst De regio’s en de opgaven

Lees meer over de NOVI opgaven

 

Nieuws


15 maart 2019

Blog 8 Regio van de Toekomst | De toekomst in Zuid-Holland is van hout

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 8 staat online met een blog over : De toekomst in Zuid-Holland is van hout

Lees hier het hele blog

07 februari 2019

Blog 7 Regio van de Toekomst | Natuurkracht voor de Eemsdelta

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 7 staat online met een blog over : Natuurkracht voor de Eemsdelta

Lees hier Blog 7 | Natuurkracht voor de Eemsdelta

10 december 2018

Blog 6 Regio van de Toekomst | Dwarsdenkend de toekomst in

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 6 staat online met een blog over : De Koers, dwarsdenkend de toekomst in

Lees hier het gehele blog

22 november 2018

Blog 5 | Regio van de Toekomst | De smaken van Flevoland

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Blog 5 staat online met een blog over De smaken van Flevoland

Blog 5 | Blauwe Kamer: De smaken van Flevoland

12 november 2018

Regiobijeenkomst Flevoland, 1 november 2018

De eerste regiobijeenkomst Flevoland heeft op 1 november plaatsgevonden. Benieuwd naar wat er besproken is en waaraan is gewerkt?

Lees hier het verslag van Jan Janse

Verslag Regioatelier Flevoland

01 november 2018

BLOG 4 | De Regio van de Toekomst | De Regio in

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag.

 

Lees hier het hele blog!

30 november 2018

Regio van de Toekomst | De Koers | Save the date, 30 november 2018

Reserveer 30 november in je agenda. In de spectaculaire Grote Zaal van Pakhuis de Zwijger presenteren de acht teams van Regio van de Toekomst de tussenbalans van hun ontwerpproces.

De tijden: 10:00 – 15:00

De locatie: Pakhuis De Zwijger, ochtendprogramma Grote Zaal, middagprogramma 5e etage!

Schrijf je HIER in

Regio van de Toekomst website

26 september 2018

Bericht van uw NOVI-Regio van de Toekomst-chroniqueur Bart Stuart

Chronique van uw NOVI Chroniqueur Bart Stuart, opgetekend tijdens kickstart ‘Regio van de Toekomst’ op 13 september 2018 te Utrecht,

Deel 1: Luisteren naar gebieden! Ruimtelijke ordening wordt drastisch anders.

lees hier de hele chronique

25 september 2018

Stevige Kick-off op 13 september van Regio van de Toekomst in Supernova te Utrecht

De impressie van de kick-off Regio van de Toekomst die op 13 september jongstleden heeft plaatsgevonden, staat online! We kunnen terugkijken op een geslaagde dag waarbij inhoud, kennismaken en kennisdelen de gezamenlijke dragers waren. Dank aan eenieder die heeft meegewerkt om aan de verwachtingen die aan de kick-off waren verbonden, waar te maken!


24 september 2018

BLOG | Regio van de toekomst (3): Een kans voor de vakwereld

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Lees hier aflevering 3


24 september 2018

Publicatie Stiftenstrijd tijdens de Kickstart Regio van de Toekomst aangeboden aan Emiel Reiding

Tijdens de Kickstart Regio van de Toekomst op 13 september, bood Jan Maarten van Hemert mede namens Suzan de Wispelaere en Abel Coenen, organisatoren van de Stiftenstrijd, de publicatie Stiftenstrijd 2018, tekenen aan de Toekomst van Nederland, als inspiratieboek aan Emiel Reiding, projectdirecteur NOVI, aan.

lees meer

12 september 2018

Regio van de Toekomst; hoge ambities en bescheiden verwachtingen (2)

Blog 2 van de Blauwe Kamer staat online!

In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Lees hier aflevering 2.


13 september 2018

Kickstart Regio van de Toekomst | Regioblik richting Rijksopgave

Het programma is bekend. Meld je ook aan voor de Kickstartdag en beleef Regio van de Toekomst mee!

lees meer en meld je aan!

07 augustus 2018

Regio van de Toekomst De regio-opgaven

Ook zo benieuwd naar de opgaven? Ze staan online!

Wil je meer weten over Regio van de Toekomst? Kom 13 september naar de Kickstartdag in Utrecht

 

Lees meer

13 september 2018

Kickstart Regio van de Toekomst; Regioblik richting Rijk

Meld je nu alvast aan en neem deel! 

Meer informatie over het programma volgt.

 


01 augustus 2018

Matchmaking 4 juli | een gigantische opdracht

Bart Stuart, inspiratiegroep-lid Regio van de Toekomst heeft een kort verslag gemaakt met zijn impressies van de matchmaking Regio van de Toekomst die op 4 juli heeft plaats gevonden.

Lees hier het hele verslag.

Lees meer

30 juli 2018

Blauwe Kamer | Blogserie over Regio van de Toekomst

BNSP en NVTL voeren in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken de ontwerpverkenning Regio van de toekomst uit. In vier regio’s doen acht ontwerpteams ontwerponderzoek naar de grote opgaven die in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan bod komen. In een speciale blogserie doet Blauwe Kamer verslag. Vandaag aflevering 1.


04 juli 2018

Regio van de Toekomst, matchmaking

Op 4 juli 2018 vond in  ‘De Hoefslag”te Barneveld de matchmaking plaats tussen regio’s, teamcaptains en potentiële teamleden. De opkomst was groot, de bijeenkomst een succes.

lees meer

04 juli 2018

Kennismaking en matchmaking regio's, teams en teamcaptains

  • Wanneer: 4 juli
  • Waar: De Hoefslag Barneveld
  • Adres: Wencopperweg 52, 3771 PP
  • Tijd: 9:30 – 12:00

Reserveer 4 juli in je agenda! Dan vindt de matchmaking plaats van het project Regio van de Toekomst en teamleden die zich hebben ingeschreven. Kom op 4 juli naar Barneveld om kennis te maken met de regio van je voorkeur en de captains die de teams  gaan leiden.

lees meer en meld je aan

20 juni 2018

Teamleden gezocht

Wij zijn op zoek naar teamleden;  planologen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere deskundigen die vanaf juli tot begin 2019 aan de ontwerpverkenning in één van vier regio’s willen werken. De teams bevatten bij voorkeur 2 of meerdere leden van BNSP of NVTL. Informatie en mogelijkheid tot inschrijving als teamlid of deskundig meedenker vind je hier .

lees meer en meld je aan

18 juni 2018

Oproep: Ontwerp mee aan de Regio van de Toekomst!

Stedebouwers, landschapsarchitecten, planologen en ontwerpers van Nederland, worden door de voorzitters van de BNSP en NVTL opgeroepen om mee te werken aan vier regionale opgaven in het kader van de NOVI.

lees hier gehele oproep

01 juni 2018

Winnaars stiftenstrijd Bekend!

Gedurende één dag hebben 10 teams bestaande uit jong professionals zich over de thema’s van de Regio van de Toekomst gebogen. De winnaar pitchen hun ontwerp tijdens de kickstartdag op 13 september. Meer informatie en programma volgt.

Lees meer