Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De Omgevingswet…een koffiegesprek | nawoord

18 maart 2021 BNSP

Op 4 maart vond de special De Omgevingswet…een koffiegesprek plaats. Veel deelnemers hebben de discussie tussen Roeland van de Schaaf, wethouder Groningen, en Arjan Nijenhuis, relatiemanager Omgevingswet ministerie BZK, gevolgd. Tijdens het gesprek zijn via de chat veel vragen gesteld. Afgesproken is dat wordt bekeken waar de meeste vragen betrekking op hebben en dat deze door het ministerie van BZK, waar mogelijk, worden voorzien van een reactie.

Zodra deze reactie vanuit het ministerie van BZK is geformuleerd, en de opname tot onze beschikking staat zullen we deze op onze website publiceren.