Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De omgevallen boekenkast | VOORJAARSOPRUIMING

14 mei 2018 Blog

Omdat ik op de zeer geslaagde fietsexcursie door de Bijlmer een gesigneerd exemplaar van het boek De betonnen droom van schrijver Daan Dekker zelf had gekocht, heb ik deze publicatie dubbel, dus ging die in de doos ‘Dubbel, dus Weg!’. Dit is de aller gemakkelijkste manier om iets weg te doen. Bleek. Met kerstmis had ik als weinig subtiele hint het boek The Life-Changing Magic of Tidying; a Simple, Effective Way to Banish Clutter Forever van opruimgoeroe Marie Kondo gekregen en sindsdien staan er bij de deur van mijn bibliotheek verschillende kartonnen verhuisdozen te wachten om gevuld te worden. Nog steeds, want de eerste deadline van de Vrijmarkt afgelopen Koninginnedag, zoals ik Koningsdag tot ergernis van mijn familie blijf noemen, kwam nog te vroeg. KonMari, zoals ze door haar aanhangers genoemd wordt, is buitengewoon streng en heeft eigenlijk maar één criterium om iets niet weg te gooien: “Geeft het plezier?” of in het, door Cathy Hirano uit het Japans vertaalde, Engels: “Does It Spark Joy?”.

Daarbij heeft ze een strenge om niet te zeggen rigide aanpak: allereerst mag je pas aan je boeken beginnen nadat je je kleren hebt geordend, dus daar begon mijn eerste afwijking van het systeem. Vervolgens had ik moeite met haar (dwingende) advies om alle (inderdaad alle!) boeken uit de kasten op de grond te doen en ze vervolgens allemaal afzonderlijk ter hand te nemen (níet te gaan lezen!) en te bedenken of het bezit van dat boek je vreugde schenkt. Dit mocht eventueel in 4 categorieën: algemeen (boeken die je voor je plezier leest), praktisch (vakliteratuur), visueel (fotografie) en tijdschriften. Aangezien ik alleen al ongeveer 60 strekkende meter planken vakliteratuur heb (bij een gemiddelde dikte van 1,2 cm dus ongeveer 5.000 boeken) en ik die echt niet allemaal op de grond kon plaatsen, besloot ik een subcategorisering aan te brengen en te bedenken welke boeken ik de komende tijd nog wil houden die dus in de kast mochten blijven.

Ik bedacht de volgende bewaarcategorieën:

  • boeken over steden waar ik gewoond of (aan) gewerkt heb;
  • boeken over steden, streken, landsdelen en landen waar ik (studie)reizen naar en door heb gemaakt;
  • boeken over tentoonstellingen die ik bezocht heb;
  • boeken van en/of over personen die een rol van betekenis in mijn ontwikkeling en/of carrière hebben gehad;
  • boeken van en/over personen die relevant zijn voor het begrijpen van de geschiedenis en actualiteit van architectuur, volkshuisvesting, milieu, stedebouw, landschapsarchitectuur en planologie;
  • boeken gekregen van bijzondere personen uit mijn (persoonlijke en/of professionele) leven;
  • boeken gekregen ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis;
  • zelf aangeschafte boeken met een bijzondere (soms niet meer geheel te achterhalen) reden

Dit betekende dat ik de boekenplanken met het label Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Haarlemmermeer, Almere, Spijkenisse, België, Frankrijk, Spanje, Portugal, Duitsland, Italië, Ierland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten van Amerika, Indonesië en Australië met rust kon laten, evenals de kasten met stedebouwkundige vakliteratuur (in de meest brede zin van het woord), zodat ik uiteindelijk overbleef met een klein stapeltje voor mij niet meer relevante boeken en een forse stapel half of helemaal nog niet gelezen boeken. Volgens Marie kunnen die niet uitgelezen boeken direct weg, want anders had je ze wel eerder gelezen. Hoewel ik het daar misschien niet mee oneens ben, heb ik ze toch maar gehouden, want ze kunnen misschien van pas komen in een blog over boeken.

Zodat ik uiteindelijk, naast dat boek van Daan Dekker, op dit moment gratis (tegen verzendkosten) mijn vakgenoten kan aanbieden: De stedelijke investeringsopgave 1999-2010 gekwantificeerd van Priemus en anderen uit 1998 en eveneens van Priemus en anderen het daaropvolgende De stedelijke investeringsopgave 2003-2014 uit 2002. Voor de ontwerpers uit de BNSP heb ik nog Netwerken in Zuidelijk Holland; 1000 dagen Atelier Zuidvleugel uit 2008 (met cd) en De vrije ruimte; nieuwe strategieën voor de ruimtelijke ordening van tien jaar eerder van de Stichting Ontwerpen aan Holland. Omdat ik niet denk er binnenkort naar toe te gaan, moeten ook Brazilië: laboratorium van architectuur en stedenbouw Van Paul Meurs en Esther Agricola (1998) en Brasilia; trintha aberta, (Catálogo em Portugues e Inglés) 1986 eruit, evenals Bangkok by Design; Architectural Diversity in the City of Angels van Allen & John Hoskin (1995) en Back to A Future – Seoul; The Cheong Gye Cheon Restoration Prject uitgegeven ter gelegenheid van de 9de Architectuurbiënnale van Venetië in 2004. Voor degenen die wel Frans kunnen lezen, het vuistdikke, redelijk recente Paris/Babel; Une mégapole eurpéenne geredigeerd door David Mangin (2013).

Het is nog niet veel, maar het begin is er. En dat boek van Marie Kondo kan ook de deur uit.

Gratis tegen verzendkosten op te vragen bij Tjerk Ruimschotel: