Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De Circulaire Parkkade, ambitieus en als inspiratie bij de Omgevingstournee BNSP

6 september 2016 BNSP

Eerder waren al Henk Janssen en Marjan Postma aangekondigd als sprekers bij de bijeenkomst in Zutphen. Nu komt inspiratie uit Rotterdam met een vooruitstrevend project. In de SUS Ateliers van de Hogeschool van Rotterdam werken studenten aan de meest duurzame wijk van Nederland: De Circulaire Parkkade. Dit betreft niet slechts een studieplan, maar wordt er met concrete uitvoeringspartijen en de Gemeente Rotterdam toegewerkt naar realisatie!

Synergie in de duurzaamheid
suslink

De visie van het plan, de uitwerking van de verkaveling en de gekozen systemen worden toegelicht. De bedoeling is dat de wijk de synergie in duurzaamheid opzoekt. Hiermee gaat het een aantal stappen verder gaat dan “ nul op de meter” woningen. Het plan geeft een visie op de openbare ruimte, (gas-loze) warmte, elektriciteit, water, voedsel en mobiliteit. Voor de uitwerking is de samenwerking gezocht met verschillende marktpartijen en stakeholders.

De gebouwconcepten van verschillende architecten worden in een integraal plan aan elkaar verbonden. Hiermee wordt een proefopstelling gecreëerd die model kan staan voor de aanpak van kleine buurten, en tevens schaalbaar is naar complete wijken.

SUS Ateliers

SUS Ateliers is een werkplaats van projecten van de Hogeschool van Rotterdam waar extreem duurzame projecten worden ontwikkeld, uitgewerkt, gebouwd en onderzocht. Dit project werd uitgevoerd door studenten van de  hogeschool onder begeleiding van Dominic Tegelbeckers.

Ben jij er bij op 22 september in Zutphen?

Kennis wordt op 22 september uit heel Nederland gebracht naar Zutphen voor de bijeenkomst. Het thema ‘energietransitie’ is een onvermijdelijke opgave voor ruimtelijke professionals. Ben jij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Loop jij voorop bij dit onderwerp? Werk mee aan de toekomst van Nederland en wees er bij op 22 september in Zutphen. Inschrijven kan tot 15 september.

Meer informatie
beeldmerk